Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczyciele oprócz zwyczajowych życzeń i nagród są również wyróżniani odznaczeniami państwowymi. W tym roku praca pedagogów „Norwida” została także doceniona w ten zaszczytny sposób.

Tegoroczna uroczystość dla szkół z terenu Chełmskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty odbyła się 19 października w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza - Szyszko w Chełmie. Podczas tego wydarzenia nauczycielom naszej szkoły wręczone zostały „Medale za długoletnią służbę”, przyznane postanowieniem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Złoty medal otrzymała pani Ewa Magdziarz, zaś srebrny pan Piotr Zieliński. Ponadto pan Andrzej Ziarko został uhonorowany „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej.