Dnia 16 października 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor Anna Antyga serdecznie powitała wszystkich obecnych gości, nauczycieli, oraz pracowników obsługi i administracji. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie pracy pedagogów w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Następnie głos zabrał pan Sławomir Kamiński Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, który złożył nauczycielom życzenia spełnienia marzeń i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.
Miłym akcentem uroczystości było nagradzanie wyróżniających się pedagogów i pracowników szkoły. Starosta Krasnostawski uhonorował p. Renatę Czerniak, p. Leszka Klucha i p. Ewę Łubińską. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała p. Ewa Magdziarz, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał p. Piotr Zieliński, a Medal Komisji Edukacji Narodowej p. Andrzej Ziarko. Pani Dyrektor Anna Antyga wręczyła nagrody: p. Anecie Karczmarek, p. Elżbiecie Kargul, p. Dorocie Mące, p. Ewie Magdziarz, p. Markowi Nowosadzkiemu, p. Beacie Pasik, p. Katarzynie Smerdel, p. Joannie Szufnarze, p. Andrzejowi Ziarce, p. Ewie Żelazko oraz p. Annie Hubie.
W dalszej części akademii uczniowie wręczyli nauczycielom róże w podziękowaniu za ich trud, rozbudzanie zainteresowań, troskę i życzliwość. W imieniu młodzieży życzenia złożyli prowadzący uroczystość Ilona Kalamon i Kacper Fidecki.
Ten wyjątkowy dzień uświetniły występy uczniów, którzy wykonali koncert życzeń. W części artystycznej udział wzięli: Małgorzata Wysocka, Róża Surma, Rita Kulczyńska, Katarzyna Wójcik, Wiktor Mazur i Weronika Gumieniak. Dekorację wykonali uczniowie klasy IIIB pod kierunkiem pani Elżbiety Kargul. Sprzęt nagłaśniający obsługiwali: Katarzyna Kurek, Klaudia Chęć, Paweł Kurek. Za kamerą stanął Filip Rybczyński, a pamiątkowe zdjęcia wykonali pan Piotr Zieliński oraz Karolina Szydłowska.
Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Antyga pogratulowała wszystkim nagrodzonym, oraz podziękowała za przygotowanie uroczystości paniom: Monice Adamczuk - Szamik i Bożenie Szafran - Ogonowskiej.