16 października 2017 r. w Collegium Jana Pawła II na KUL w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida” Panu Profesorowi Rolfowi Fieguthowi z Uniwersytetu we Fryburgu.
14

Ten wybitny niemiecki slawista, germanista i tłumacz jest znawcą nie tylko twórczości Cypriana Norwida. Badał również utwory m. in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza czy Stanisława Różewicza. W 2009 r. został wyróżniony Medalem za Zasługi dla UAM. Spotkanie na KUL-u rozpoczął Prezes Fundacji Norwidowskiej prof. dr hab. Józef Fert. Natomiast laudację wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee. Uroczystość wręczenia medalu zakończył wykład pt. „Chrześcijaństwo dla wszystkich. Garść uwag o Quidamie Norwida” wygłoszony przez Laureata. Po wysłuchaniu odczytu uczestnicy spotkania dyskutowali na jego temat, rozważając kwestie dotyczące czasu, wartości czy kreacji bohaterów w Quidamie. W uroczystości wzięło udział wielu wybitnych norwidologów, m. in. prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak z UMK w Toruniu, prof. dr hab. Stefan Sawicki z Lublina (do 1999 r. pracownik naukowy KUL) prof. dr hab. Józef Fert z KUL, którzy gościli w naszej szkole w poprzednich latach z okazji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego. Na zaproszenie dra Włodzimierza Torunia z Fundacji Norwidowskiej II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie reprezentowali p. Anna Antyga – dyrektor szkoły, p. Ewa Magdziarz – nauczyciel języka polskiego oraz p. Marek Nowosadzki – nauczyciel historii, przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego.

Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz