W dniu 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się VI Gala wręczenia Certyfikatów SZKOŁA INNOWACJI i nadania tytułów LIDER INNOWACJI 2018.

Galę otworzyła i gratulowała sukcesów kanclerz uczelni i Przewodnicząca Kapituły, pani Teresa Bogacka. W bieżącym roku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie otrzymało certyfikat Szkoły Innowacji oraz nagrodę główną i zaszczytny tytuł Lidera Innowacji w kategorii Dyrektor Innowacji. Dyrektor szkoły, Pani Anna Antyga otrzymała imienny certyfikat, pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową oraz odebrała certyfikat Szkoła Innowacji 2018. Dla naszej szkoły to wielkie wyróżnienie, ponieważ jury konkursu doceniło wszelkie działania dydaktyczne i wychowawcze skierowane do uczniów II LO. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż pani dyrektor Anna Antyga w roku szkolnym 2018/19 zasiądzie w kapitule oceniającej i przyznającej nagrody w VII edycji Konkursu. Do tegorocznego projektu przystąpiło 35 szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promowana jest przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: władze WSEI reprezentowali Kanclerz pani Teresa Bogacka i prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich pan dr Michał Jarmuł, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina pan Mariusz Banach, Wicekurator pan Ryszard Golec, Sekretarz Województwa Lubelskiego pani Anna Augustyniak oraz Starosta Powiatu Krasnystaw pan Janusz Szpak. 

Patronat honorowy nad projektem objęli MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - SŁAWOMIR SOSNOWSKI, KURATOR OŚWIATY W LUBLINIE -TERESA MISIUK oraz PREZYDENT MIASTA LUBLIN - KRZYSZTOF ŻUK.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała TVP o. w Lublinie, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni, edukacja.net i uczelnie.net. Autorami wniosku do projektu byli pani Renata Czerniak, pani Ewa Magdziarz i pan Marek Nowosadzki, którzy w swoim imieniu i całej społeczności szkolnej na ręce pani dyrektor składają ogromne gratulacje i życzą sukcesów w następnych edycjach konkursu.
W udzielonym dla mediów wywiadzie pani dyrektor Anna Antyga powiedziała: Innowacyjna szkoła to taka, która wspiera praktyczną edukację, kreatywność uczniów i nauczycieli, promuje przedsiębiorczość, realizuje współpracę międzynarodową, współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. Dziękuję nauczycielom II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie za to, że ich praca stała się przykładem dobrych praktyk w nauczaniu, wychowaniu i rozwoju uczniów.