Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie oraz Komitet Organizacyjny XII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród dla finalistów konkursu.
FUNDATORZY NAGRÓD:konkurs
Prof. Józef Zając Senator RP
Teresa Hałas Poseł na Sejm RP
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
Urząd Miasta Krasnystaw
Urząd Gminy Krasnystaw
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy w Izbicy
Aneta Adamczyk Kancelaria Brokerska Primo
Dorota i Sławomir Zakrzewscy Firma Aurum
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw.
Dziękujemy za życzliwość i liczymy na dalszą współpracę!