Warsztaty filmowe przedstawicieli II LO z gimnazjalistami z Zakręcia odbyły się 5 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Gimnazjum Nr 2 – z zadowoleniem przyjął propozycję współpracy z II LO w zakresie edukacji filmowej. Zajęcia prowadziła pani Ewa Magdziarz – nauczyciel z „Norwida”, opiekun MDKF „Iluzjon” i lokalny lider Filmoteki Szkolnej. Spotkanie zostało zorganizowane w celu popularyzowania działań „Iluzjonu”, Filmoteki Szkolnej oraz edukacji filmowej, która jest realizowana w II LO jako przedmiot w drugiej i trzeciej klasie o profilu humanistycznym. Działania filmowe prezentowali także uczniowie z klasy I A z „Norwida” Ilona Kalamon, Kinga Żelisko i Paweł Piątkowski.

Pierwsze

Na początku licealiści opowiedzieli o swoich zainteresowaniach filmowych, a także o decyzjach dotyczących wyboru II LO. Następnie Ewa Magdziarz przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informacje o Filmotece Szkolnej oraz różnorodne przedsięwzięcia realizowane przez „Iluzjon”, m.in.: warsztaty filmowe, Powiatowy Konkurs Filmowy, spotkania z twórcami filmowymi, Filmową Grę Miejską, zajęcia w Pracowni Filmoteki Szkolnej, nocny maraton filmowy i letni projekt „Kręćmy film!”. Podczas warsztatów został zaprezentowany film dyplomowy „Fotografia” zrealizowany w ramach studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Filmowej przez Ewę Magdziarz i uczniów z II LO oraz making of „Ja z niczego robię coś” Jakuba Pituchy oraz film „Jeden” Ilony Kalamon i Pawła Piątkowskiego zgłoszony na XIV Powiatowy Konkurs Filmowy organizowany przez II LO, a także na Unia Film Festival 2016 do Lublina. Młodzież z liceum przygotowała dla młodszych kolegów także konkursy związane z tematyką zajęć. Gimnazjaliści chętnie odpowiadali na pytania sprawdzające m. in. znajomość filmów z pakietów Filmoteka Szkolna i działań filmowych w „Norwidzie”. Nagrody dla uczniów zostały przesłane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na zakończenie spotkania Ewa Magdziarz przekazała dyrektorowi Krzysztofowi Kowalczykowi publikacje PISF i CEO oraz plakaty promujące Filmotekę Szkolną oraz film „Pewność” zrealizowany przez II LO w ramach 5. edycji letniego projektu „Kręćmy film!”, którego premiera odbyła się 2 kwietnia 2016 r. w KDK. Gimnazjaliści z Zakręcia zostali także zaproszeni na filmowe warsztaty historyczne, które odbędą się pod koniec kwietnia i na początku maja w II LO w Pracowni Filmoteki Szkolnej.
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej