Edukacja młodego pokolenia powinna przyczyniać się do wyposażania danej jednostki w narzędzia, które pozwolą na odpowiedni rozwój i lepsze rozumienie otaczającego świata. W naszej szkole zwracamy uwagę na dydaktykę, która za cel stawia sobie zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Wycieczka na warsztaty zorganizowane przez Akademię Zamojską, to znakomita forma nabywania nowych kompetencji. Młodzież zapoznała się z tajnikami udzielania pierwszej pomocy, czy też problemami dializoterapii pacjentów z nefropatią cukrzycową.


Uczniowie chętnie uczestniczyli w poszukiwaniu i ewakuacji osób poszkodowanych w zadymionym pomieszczeniu, dokonywali pomiaru podstawowych parametrów życiowych, uczyli się szybkiego reagowania w sytuacjach ekstremalnych – wykonywać RKO osoby dorosłej i dziecka, posługiwać skalpelem, a także samodzielne wykonywać pierwszą dializę otrzewnową. Ciekawą propozycją okazało się zapoznanie z tajnikami DNA z banana oraz nabywaniem umiejętności właściwego odczytywania poziomu cukru we krwi. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Iwona Karpińska oraz Piotr Szymański.