8 grudnia 2023 r. w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” odbył się Maraton Teatralny, w programie którego znalazły się dwa spektakle: „Wesele – Wyspiański – Malczewski – Konieczny” (reż. Włodzimierz Staniewski) i „Miłość i pogarda, pokój i wojna. Rzecz o Świętosławie córce Mieszka oraz Olafie – synu Tryggve i o wieku X” (reż. Włodzimierz Staniewski i Per Spildra Borg). W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z kl. I C i III A oraz nauczyciele z naszej szkoły – p. Anna Antyga, p. Ewa Magdziarz i p. Ewa Żelazko.

Przed spektaklami uczestnicy Maratonu Teatralnego zwiedzili wystawy: malarstwa Marka Leszczyńskiego „MALARSTWO”, kostiumów Teatru Thiasos, fotografii BAKASHANA/Dziewczyna Natalii Mrowcy, fotografii „2402” autorstwa Rafała Gorala i Oleksandry Radczenko, a także ekspozycje stałe: rzeźby prof. Adama Myjaka, znaleziska archeologiczne oraz wystawy dedykowane teatrowi „Gardzienice”. Na początku wydarzenia Włodzimierz Staniewski – dyrektor OPT „Gardzienice” - powitał zgromadzoną publiczność i przedstawił program wieczoru. Następnie widzowie obejrzeli film ukazujący historię Ośrodka Praktyk Teatralnych. W memoriale z 1991 r. Włodzimierz Staniewski, założyciel OPT „Gardzienice”, pisał: „młodzież miasta musi mieć miejsce, w którym wyobraźnię rozbudza się nie tylko przy pomocy konwencjonalnych metod szkolnych, ale poprzez wciąganie jej do prac artystycznych (…) posiadających walory duchowe i najwyższe wymagania specjalistyczne”. Oryginalne spektakle, festiwale teatralne, Akademia Praktyk Teatralnych, sesje warsztatowe oparte na „gardzienickim treningu”, „Galeria „Gardzienice” to niezwykłe propozycje szeroko rozumianej edukacji teatralnej skierowanej do pasjonatów teatru: animatorów kultury, nauczycieli i instruktorów teatralnych, studentów oraz uczniów. We fragmencie recenzji „Wesele Gardzienic: szaleństwo i miłość” Jana Bończy-Szabłowskiego („Rzeczpospolita”), dołączonej do programu – czytamy: „W tej realizacji widać fascynację antykiem, która zawsze była mocno obecna w twórczości zarówno Wyspiańskiego, jak i Staniewskiego. „Wesele” Gardzienic zostało przefiltrowane przez antyk jako kolebkę naszej kultury”.
Wydarzenia w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” to niezapomniane widowiska, które sprawiają, że pragnie się je obejrzeć ponownie, dlatego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z „Norwida” na pewno wezmą udział w kolejnych Maratonach Teatralnych.
Tekst: Ewa Magdziarz
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Ewa Żelazko