Warsztaty filmoznawcze, zorganizowane przez Fundację Ex Anima w ramach „Sounds of Silents. Warszawskich Dni Kina Niemego. Pamięci Anny Sienkiewicz-Rogowskiej” odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w listopadzie 2023 r. Koordynatorką warsztatów była p. Agata Sotomska. Zajęcia miały na celu szerzenie sztuki filmowej i rozbudzanie aktywności twórczej uczniów. Były one prowadzone przez p. Ewę Magdziarz - opiekuna Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, działającego przy II LO i Krasnostawskim Domu Kultury. W czasie zajęć z edukacji filmowej oraz spotkań MDKF-u w Pracowni Filmoteki Szkolnej odbyła się projekcja filmów: „Berlin. Symfonia wielkiego miasta” w reż. Waltera Ruttmanna”, „Rhythmus 21” i „Rhythmus 23” Hansa Richtera, „Chiński słowik” i „Trzech rycerzy” Juliusa Pinschewera. W trakcie zajęć została przybliżona także postać p. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej, zmarłej w 2022 r., która współtworzyła Filmotekę Szkolną i odwiedziła dwukrotnie naszą szkołę w związku z edukacją filmową.
28 listopada 2023 r. w warsztatach „W kręgu kina niemego – portret nowoczesnej metropolii w filmie „Berlin. Symfonia wielkiego miasta” brali udział uczniowie z „Norwida” z kl. III A. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie podstawowe pojęcia filmowe, np.: kadr, punkty widzenia kamery, funkcje i rodzaje montażu. Dzielili się wrażeniami po obejrzeniu dokumentu „Berlin. Symfonia wielkiego miasta”, odpowiadając m. in. na pytania: jaki obraz miasta wyłania się z filmu, czy dokument może zainteresować współczesnego widza, jakie sytuacje i obrazy przyciągają uwagę odbiorcy. Uczniowie analizowali plakaty do filmu i interpretowali tytuł. Zastanawiali się, czy wszystkie sytuacje ukazane w filmie są autentyczne, czy niektóre ujęcia były inscenizowane. Wypowiadali się na temat roli muzyki, pracy kamery, planów filmowych, montażu czy efektów specjalnych. Szukali związków filmu z malarstwem awangardowym i literaturą.
29 listopada 2023 r. odbyły się warsztaty „Kino nieme – w krainie wyobraźni. Sztuka ruchu: „Rhythmus 21”, „Rhythmus 23” Hansa Richtera – klucz do nowoczesności” oraz  „W krainie baśni. Sztuka reklamy: „Chiński słowik”, „Trzech rycerzy” Juliusa Pinschewera – klasyki filmów reklamowych”. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 i II LO w Krasnymstawie (kl. II A) oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. Opiekunkami młodzieży ze szkół podstawowych były p. Małgorzata Wit oraz p. Teresa Berbeć. Na warsztatach uczestnicy dyskutowali na temat sztuki abstrakcyjnej oraz zapamiętanych fragmentów filmów. Zastanawiali się, czy filmy awangardowe mogą zainteresować współczesnego widza. Wykonali ćwiczenie „pojawiam się i znikam – animujemy proces myślowy Malewicza – zasady tworzenia animacji poklatkowej” (ćwiczenie ze scenariusza poświęconego „Katedrze” Tomasza Bagińskiego, zawartego w opracowaniu „Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze 2”). W drugiej części warsztatów uczniowie poznali cechy tekstów reklamowych i zastanawiali się nad scenariuszem filmu reklamowego.
Warsztaty w ramach „Sounds of Silents. Warszawskich Dni Kina Niemego” przybliżyły uczniom początki kinematografii i dały im podstawy wiedzy o kinie niemym. Pomogą one także uczestnikom zajęć w świadomym odbiorze tekstów kultury, jakimi są filmy pochodzące z początków XX w. Pozwolą również wykorzystać wiedzę związaną z kinem niemym w edukacji szkolnej.
Tekst: Ewa Magdziarz opiekun MDKF „Iluzjon”
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Teresa Berbeć