21 listopada 2023 r. w sali widowiskowej KDK odbyła się ważna uroczystość: 75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej i 70-lecie Krasnostawskiego Domu Kultury. Na podwójnym jubileuszu II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie reprezentowały pani Anna Antyga – dyrektor szkoły oraz pani Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon".

Wydarzenie to było wyjątkową okazją do podsumowania wieloletniej pracy obu instytucji oraz wręczenia odznaczeń państwowych, medali oraz dyplomów dyrektorom i pracownikom MBP i KDK. Dyrektorzy obu instytucji – pan Damian Kozyrski i pan Artur Borzęcki - otrzymali także wiele upominków i podziękowań. W imieniu dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek kulturalno-oświatowych pani Anna Antyga złożyła gratulacje z okazji jubileuszy i życzenia dalszej, owocnej pracy, wręczając panu Damianowi Kozyrskiemu i panu Arturowi Borzęckiemu pamiątkowe grawertony. Podziękowania otrzymały także instytucje współpracujące z Jubilatami. Burmistrz Krasnegostawu pan Robert Kościuk i dyrektor KDK pan Damian Kozyrski wręczyli pani Ewie Magdziarz dyplom uznania za szczególne zaangażowanie i pasję w kształtowaniu kultury. Dyplom ten jest podziękowaniem za wieloletnią współpracę w ramach przedsięwzięć Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, który działa przy II LO i KDK od 2000 r. W czasie uroczystości mogliśmy podziwiać także występy wielu osób działających w zespołach artystycznych w KDK, m.in. Patrycji Stojańskiej i Wojciecha Machejusa – absolwentów II LO.
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Urząd Miasta Krasnystaw