W dniu 21 i 23 listopada 2023 r. odbyły się w II LO spotkania z ppor. Bartoszem Lipą – szefem sekcji promocji i rzecznikiem prasowym Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie.

Przedstawiciel WCR zaprezentował szeroką ofertę związaną z rekrutacją i naborem ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy. Uczniowie wszystkich klas trzecich i czwartych, uczestniczący w spotkaniach, zapoznali się z bogatą ofertą uczelni wojskowych i zasadami rekrutacji zawodowych żołnierzy. Ppor. Bartosz Lipa przedstawił propozycje kursów oficerskich, zasady naboru na studia wojskowe i do szkół podoficerskich. Zapoznał uczniów z ofertą szkoleń wojskowych dla kandydatów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Omówił rodzaje i formy różnego rodzaju szkoleń wojskowych atrakcyjnych dla młodych ludzi. Zachęcał do skorzystania z możliwości szkoleń w zakresie Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkania służyły promocji obronności i służby wojskowej. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ciekawej oferty przedstawionej przez szefa sekcji promocji WCR. Ppor. Bartosz Lipa, który na początku spotkania zaznaczył, że jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. K. C. Norwida w Krasnymstawie, odpowiedział na wiele pytań, które świadczyły o zainteresowaniu młodzieży i atrakcyjności oferty WCR.
Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz