8 listopada 2023 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie edukacyjne - „Wielki Test Wiedzy o Klimacie". Inicjatywa Gazety Wyborczej zrealizowana została w sześciu polskich miastach: Lublinie, Opolu, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i we Wrocławiu. UMCS był partnerem lubelskiej edycji testu. W Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS dwustu uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego zmierzyło się z sześćdziesięcioma pytaniami, sprawdzającymi wiedzę z zakresu ekologii i klimatologii. Uczestnicy testu zapytani zostali m.in. o to, czym jest ablacja lodowca, które cząstki zawieszone w atmosferze sprzyjają ochładzaniu klimatu, a także na czym polega szybki cykl węglowy. Trzecie miejsce przypadło Ignacemu Rachwałowi, uczniowi klasy 3B z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, w tym tablet, smartfon oraz czytnik e-booków. Wydarzenie uświetnił inspirujący wykład dr. hab. Wojciecha Janickiego, prof. UMCS, pracownika Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS, zatytułowany „Geografia, czyli rzecz o rozbijaniu mitów”.
„Wielki Test Wiedzy o Klimacie" stanowi istotny krok w procesie zwiększania świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Udział w konkursie nie tylko dostarcza im możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu ekologii i klimatologii, ale także stymuluje refleksję nad istotą problemów środowiskowych. Edukacyjny charakter testu, w połączeniu z atrakcyjnymi nagrodami, inspiruje młodych ludzi do aktywnego zaangażowania się w kwestie związane z ochroną środowiska, promując jednocześnie wartość wiedzy ekologicznej jako kluczowego elementu ich przyszłego rozwoju. Działania takie przyczyniają się do budowania społeczeństwa bardziej odpowiedzialnego i zaangażowanego w troskę o naszą planetę.
Ignacemu składamy serdeczne gratulacje z osiągniętego sukcesu!
Renata Czerniak
nauczycielka geografii