👉 23 września 2023 r.
👉 Bieg odbywa się jednocześnie na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach w Polsce, w tym roku również na obiekcie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
👉 Jest to bieg sztafetowy, w którym udział biorą 5-osobowe drużyny. Mogą 
w nim wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 14 lat 
i starsze. Bieg trwa 1 godzinę, w czasie której zawodnicy pokonują 400 
metrowe okrążenia. W biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, w 
tym także osoby poruszające się na wózkach.
👉 PKO Bieg Charytatywny Młodych to bieg towarzyszący biegowi głównemu, w 
którym udział mogą wziąć dzieci w wieku 1 -13 lat. Dzieci startują w 3 
kategoriach wiekowych: I kategoria - 1-6 lat – dystans 100 m, II 
kategoria - 7-9 lat – dystans 200 m, III kategoria - 10-13 lat – dystans 
400 m.
👉 Udział w wydarzeniu mogą wziąć nie tylko dorośli, ale również dzieci i 
młodzież w różnych kategoriach wiekowych.
👉 Rejestracja na bieg, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, odbywa 
się poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie 
www.pkobiegcharytatywny.pl. Rejestracja online zostanie zamknięta na 2 
dni przed terminem biegu lub po wyczerpaniu limitu miejsc w danej 
lokalizacji. Po tym terminie, w przypadku dostępności wolnych miejsc w 
poszczególnych lokalizacjach, możliwa będzie rejestracja na stadionie w 
dniu biegu.
👉 Opłata startowa za udział w PKO Biegu Charytatywnym wynosi 50 zł od 
drużyny (10 zł od uczestnika). Opłata za udział w PKO Biegu 
Charytatywnym Młodych wynosi 5 zł od dziecka. Opłata startowa w całości 
przekazywana jest na cel charytatywny biegu - stypendia sportowe dla 
dzieci i młodzieży.
więcej informacji: https://bankomania.pkobp.pl/bieg-charytatywny/

To wyjątkowe wydarzenie, które łączy pasję sportową z pomocą 
potrzebującym 😍
Zachęcamy do udziału, pomocy i super zabawy nie tylko dzieci, ale także 
dorosłych.