„Kiedy wydaje się, że wszystko się kończy,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna...”
Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyło się 28 kwietnia 2023 r. Na początku uroczystości dyrektor szkoły Anna Antyga powitała zaproszonych gości: pana Marka Nowosadzkiego - wicestarostę krasnostawskiego, panią Aleksandrę Stachulę - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji  Powiatu, ks. Dziekana Romana Skowrona - proboszcza parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, ks. Roberta Fariana, proboszcza parafii pw. Św. Barbary w Turowcu, pana Marcina Wojewodę - przewodniczącego Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli, rodziców, maturzystów i uczniów II LO.
W swoim wystąpieniu pani dyrektor Anna Antyga wróciła pamięcią do wszystkich znaczących osiągnięć naszych tegorocznych maturzystów na przestrzeni czterech licealnych lat. Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów. W tym roku szkolnym byli to: Anna Zych (klasa IV b- średnia 5,35), Maksymilian Rzemiński (klasa IV a – średnia 5,19) oraz Szymon Karpiński (klasa IV b – średnia 4,78).
Wicestarosta krasnostawski pan Marek Nowosadzki wręczył stypendia Starosty krasnostawskiego, które otrzymali Anna Zych i Maksymilian Rzemiński. Ponadto, Zarząd Powiatu w Krasnymstawie uhonorował nagrodami książkowymi uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w poszczególnych klasach: Annę Zych, Maksymiliana Rzemińskiego oraz Karolinę Domoń.


Od wielu lat tradycją w naszym liceum jest uhonorowanie Nagrodą Patrona Szkoły  absolwenta, który w szczególny sposób wyróżnia się dojrzałą osobowością oraz zbliża się do ideałów wskazanych przez naszego Patrona Cypriana Norwida. W tym roku szkolnym do Nagrody Patrona nominowano:
Dominikę Skrzypek – klasa IV A
Maksymiliana Rzemińskiego – klasa IV A
Mikołaja Raczkowskiego – klas IV B
Szymona Karpińskiego – klasa IV B
Amelię Magier – klasa IV C
Igora Bukowskiego – klasa IV C
Wojciecha Pituchę – klasa IV C
Kapituła, w skład której wchodzą: dyrektor i wicedyrektor szkoły, wychowawcy klas IV, opiekun SU oraz ksiądz katecheta w tajnym głosowaniu wyłonili Laureata Nagrody Patrona Szkoły, którym został Mikołaj Raczkowski z klasy IV B. Wszyscy nominowani uhonorowani zostali dyplomami oraz pamiątkowymi grawertonami, a Laureat Nagrody Patrona również nagrodą ufundowaną przez pana Marka Nowosadzkiego – wicestarostę krasnostawskiego oraz przez ks. Dziekana Romana Skowrona.
W dalszej części uroczystości wicedyrektor szkoły pani Dorota Mąka odczytała „Akt ślubowania klas maturalnych”. Przedstawiciele klas czwartych: Aleksandra Bąk, Maksymilian Rzemiński, Anna Zych, Igor Szawara, Amelia Magier oraz Igor Bukowski ślubowali na sztandar szkoły, że pozostaną wierni ideałom ważnym dla społeczności II LO.
Kolejny punkt uroczystości to wręczenie przez panią dyrektor Annę Antygę oraz wychowawców klas czwartych - panią Anetę Karczmarek, pana Piotra Zielińskiego, pana Bartłomieja Czajkę oraz opiekuna MDKF ”Iluzjon” panią Ewę Magdziarz  - nagród książkowych uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce, mającym wzorowe i bardzo dobre zachowanie, podziękowania za osiągnięcia sportowe i działania związane z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Iluzjon” oraz z Filmoteką Szkolną. Następnie pani dyrektor Anna Antyga wraz z przewodniczącym  Rady Rodziców panem Marcinem Wojewodą wręczyli rodzicom listy gratulacyjne. 
Nadszedł czas pożegnania i podziękowań. W imieniu klas młodszych głos zabrali: Martyna Chodorowska, Hanna Boratyn, Aleksandra Świszcz, Gabriela Basińska oraz Kacper Kiszczak, którzy żegnali swych starszych kolegów i koleżanki ciepłymi słowami, życząc im sukcesów na egzaminie maturalnym i dostania się na wymarzone uczelnie oraz zapewniając, że drzwi naszej szkoły pozostaną dla nich zawsze otwarte. W imieniu absolwentów głos zabrali: Amelia Magier, Jakub Bednarski, Igor Bukowski oraz Tomasz Złomańczuk, którzy dziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, całej społeczności szkolnej oraz organowi prowadzącemu za wspólnie spędzone cztery lata. Pozostawiamy w tym miejscu wiele wspomnień, rozstajemy się z ludźmi, którzy zawsze będą bliscy naszemu sercu.” Wyrazem wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie były również kwiaty wręczone przez absolwentów dyrekcji, wychowawcom oraz gościom.
Po zakończonej uroczystości na naszych Absolwentów czekała jeszcze miła niespodzianka. Na dziedzińcu szkoły specjalnie dla nich zagrała Młodzieżowa Orkiestra z Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie pod kierownictwem pana Mieczysława Pawelca, a na głowy maturzystów posypało się kolorowe konfetti. Samorząd Uczniowski przygotował także poczęstunek.
Tekst: Aneta Karczmarek