Dzień Otwartych Drzwi w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbył się 17 kwietnia 2023 r. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ósmych klas wraz z nauczycielami z krasnostawskich szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Do „Norwida” przyjechali także uczniowie i nauczyciele z terenu powiatu krasnostawskiego, m. in.: ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym, ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie, Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym, Szkoły Podstawowej w Rudniku, Szkoły Podstawowej w Izbicy. Uczniom towarzyszyli również rodzice zainteresowani ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Punktualnie o godzinie 11.00 ósmoklasistów, nauczycieli i rodziców w holu szkoły witała pani wicedyrektor Dorota Mąka wraz z uczniami. Następnie w sali gimnastycznej odbyło się  oficjalne powitanie uczestników przez panią dyrektor Annę Antygę oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Goście, którzy tłumnie przybyli do II LO, zostali zapoznani z programem Dnia Otwartych Drzwi oraz ofertą edukacyjną szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali w atrakcyjnej formie różnorodne działania wyróżniające szkołę, m. in. MDKF „Iluzjon” czy projekty Erasmus+. Kolejnym punktem programu były gry i zabawy, które bardzo spodobały się ósmoklasistom: Familiada Norwidowska, czyli „wstępne eliminacje do szkoły” sprawdzające logiczne myślenie. W konkursie „Jaka to melodia?” uczniowie odgadywali znane piosenki na podstawie playlisty. Poprawne odpowiedzi w ww. konkurencjach były nagradzane cukierkami. Pod kierunkiem uczniów z „Norwida” odbył się także trening fitness, w którym wzięli udział wszyscy ósmoklasiści. Po wspólnych grach i zabawach uczestnicy wydarzenia zostali podzieleni na sektory zgodnie z ich zainteresowaniami. Uczniowie z „Norwida” zaopiekowali się młodszymi kolegami i oprowadzali ich po szkole, oferując wiele atrakcji. Młodzież wzięła udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i uczniów na terenie całej szkoły. MDKF „Iluzjon” zaproponował warsztaty w kawiarence urządzonej w Pracowni Filmoteki Szkolnej. W minikinie odbył się także pokaz filmów (z konkursów filmowych, letnich projektów „Kręćmy film!”, warsztatów) połączony z zagadkami filmowymi. Nauczyciele z Zespołu Przedmiotów Humanistycznych oraz Zespołu Języków Obcych przygotowali także przygotowali w bibliotece szkolnej kawiarenkę, w której prezentowano ofertę edukacyjną, rozmawiano na temat szkoły i częstowano ciastami przygotowanymi przez rodziców i uczniów. Odbyły się również warsztaty psychologiczno – pedagogiczne,  w programie których znalazł się m. in. test predyspozycji do profili klas. Nauczyciele z Zespołu Przedmiotów Wychowania Fizycznego przeprowadzili wraz z uczniami z II LO turniej piłki siatkowej dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz trening w siłowni. Zajęcia sportowe w czasie Dnia Otwartych Drzwi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, podobnie jak treningi dla uczniów ze szkół podstawowych odbywające się regularnie w naszej szkole. Nauczyciele z Zespołu Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych przygotowali efektowne zajęcia poświęcone zjawiskom optycznym, doświadczeniom chemicznym oraz lekcje otwarte z robotyki. W ramach zajęć przygotowanych przez Zespół Przedmiotów Języków Obcych odbyła się prezentacja dotycząca projektów Erasmus+. Nauczyciele i uczniowie prowadzili także gry i zabawy językowe. Odbyła się również degustacja potraw kuchni hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej i angielskiej. Na zakończenie w sali gimnastycznej przeprowadzono podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu o Ochronie Środowiska. Pani dyrektor Anna Antyga wręczyła również dyplomy za udział konkursach, które odbyły się w czasie Dnia Otwartych Drzwi. Ósmoklasiści zostali zaproszeni także na „Noc w Norwidzie”, która zaplanowana została na 21 kwietnia. Ostatnim punktem programu przygotowanego na to ważne wydarzenie była wspólnie zatańczona belgijka. Dzień Otwartych Drzwi był okazją do integracji i poznania szkoły, która ma atrakcyjną ofertę edukacyjną. Ósmoklasiści byli pod wrażeniem ciekawych propozycji edukacyjnych i serdecznej atmosfery panującej w „Norwidzie”, co podkreślali w wywiadach przeprowadzonych przez ekipę filmową Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”.
          
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Joanna Szufnara, Andrzej Szałaj i uczniowie z II LO