Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Dnia 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. W tym roku młodzież „Norwida”, z klasy realizującej profil  psychologiczno – pedagogiczny, wraz z panią dyrektor Anną Antygą i opiekunami p. Małgorzatą Biłan i p. Justyną Witkowską, uczestniczyła w dniu 3 kwietnia 2023 r. w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie.

Podczas uroczystości ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „Razem na niebiesko” oraz wręczono dyplomy i nagrody. Pokazano kilka krótkich filmów edukacyjno – informacyjnych o autyzmie, które ułatwiły przybyłym gościom zrozumienie poruszanej tematyki. Podczas spotkania nasi uczniowie uczestniczyli w doświadczeniach sensorycznych, które pozwoliły im choć na chwilę wejść w rolę osoby z zaburzeniami autystycznymi i zmagać się z trudnościami występującymi w ich życiu na co dzień. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich zmysłów z występującymi utrudnieniami. Doświadczenia te polegały m.in. na przeczytaniu krótkiego, zaburzonego wizualnie tekstu w częściowo zaklejonych okularach, czy też wykonywanie zadań z wykorzystaniem zmysłu węchu i smaku. Po zakończeniu części głównej mieliśmy okazję porozmawiać z rodzicami uczniów ze spektrum autyzmu, którzy podzielili się z nami swoją historią i doświadczeniami.