II Międzyszkolny Konkurs o Ochronie Środowiska został zorganizowany 22 marca 2023 r. przez II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w ramach realizacji projektu Erasmus+ “Sans eau dans l’eau! L'eau comme bien précieux sur notre planète: "du particulier à l'universel".” Do konkursu zgłosiło się 33 uczniów klas VII i VIII z Powiatu Krasnostawskiego. Uczniowie zmierzyli się z testem obejmującym zagadnienia z biologii, geografii i chemii związane z wodą i szeroko rozumianą ochroną przyrody. Odpowiadając prawidłowo na wszystkie pytania, uczestnicy mogli zdobyć 58 punktów.

W tym roku szkolnym test okazał się trudniejszy niż w pierwszej edycji konkursu, na co wskazują wyniki osiągnięte przez piszących go uczniów. Miło nam ogłosić zwycięzców konkursu:
I miejsce: Wiktoria Dunaj z Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
II miejsce: Igor Bałabaj z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
III miejsce: Bartłomiej Puława z Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz nauczycielom za przygotowanie swoich podopiecznych. Szczegółowe wyniki konkursu zostały przesłane do szkół biorących w nim udział. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Tekst: Magdalena Szymańska