wot2W dniu 7 marca br. uczniowie klas maturalnych spotkali się z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas rozmowy młodzież dowiedziała się, jakie kryteria należy spełnić, by wstąpić w szeregi WOT, na czym polega pełnienie służby oraz jakie istnieją możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej w strukturach WOT.