Finał VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego “My jednak czytamy” odbył się 3 marca 2023 r. w nowej, zmodernizowanej sali gimnastycznej II LO.
Pani dyrektor Anna Antyga serdecznie powitała uczestników - uczniów klas siódmych i ósmych przybyłych z Krasnegostawu, Jaślikowa, Orłowa Drewnianego, Tarzymiech i Siennicy Różanej oraz ich opiekunów.
Podkreśliła, że czytanie jest we współczesnym świecie wielką wartością pozwalającą szczególnie młodym ludziom na kontakt z dorobkiem intelektualnym i bogactwem duchowym innych ludzi, ale także z możliwością pełnego i świadomego przeżywania swojego życia. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom, rodzicom i opiekunom za wspieranie podopiecznych i motywowanie ich do czytania.
Gościliśmy także panią Martę Fyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, która zabierając głos, pogratulowała młodzieży pasji czytania.

Jury w składzie:
- przewodnicząca: Elżbieta Patyk - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie,
- Monika Adamczuk - Szamik - nauczyciel języka polskiego w II LO,
- Ewa Żelazko - nauczyciel bibliotekarz w II LO,
oceniając prace finalistów, ich wartość artystyczną i oryginalność pomysłu przyznało trzy nagrody:
  • Michalina Słabek, PSP nr 4 w Krasnymstawie, op. pani Iwona Sąsiadek
  • Zofia Chodun, Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej, op. pani Maryla Rudzka
  • Faustyna Grobelna, PSP Tarzymiechy, op. pani Marzena Blangiewicz.
Jury wyróżniło również  sześć nadesłanych recenzji:
  • Hanna Lisowska, PSP nr 1 w Krasnymstawie, op. pani Barbara Grzegorzewska
  • Adrianna Kruk, PSP nr 5 w Krasnymstawie, op. pani Agnieszka Kostrzanowska
  • Julia Iłowiecka, PSP Orłów, op. pani Barbara Nowosad
  • Maja Żak, PSP Tarzymiechy, op. pani Marzena Blangiewicz
  • Dominika Papierz, PSP nr 4 w Krasnymstawie, op. pani Iwona Sąsiadek
  • Bartosz Klus, PSP nr 4 w Krasnymstawie, op. pani Anita Iwanicka - Kulibab.
Prowadzący uroczystość zaprezentowali publiczności nagrodzone prace uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, natomiast opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
Dla sympatycznych gości zaśpiewały Hanna Boratyn z klasy 2a i Aleksandra Kozyrska z klasy 1a.
Młodzi miłośnicy literatury mogli sprawdzić się z wiedzy o literaturze podczas quizu literackiego  w czytelni szkolnej przygotowanego przez uczniów klas trzecich  naszej szkoły: Amelię Kuziołę, Joannę Mazur i Arkadiusza Kutra.
Zwycięzcą popularnego Kahoota została Michalina Słabek, otrzymując Dyplom Mistrza.
Na młodszych kolegów oczekiwał również poczęstunek i możliwość poznania naszej szkoły poprzez zwiedzanie budynku i miłe rozmowy ze starszymi kolegami.
Galę finałową poprowadzili uczniowie klasy 2a: Hanna Boratyn i Cyprian Miksza.
Uroczystość przygotowały pani Monika Adamczuk - Szamik i pani Ewa Żelazko.
Scenografię wykonała pani Joanna Szufnara.
Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajął się Wojciech Pitucha z klasy 4c, a rejestracją filmową absolwent II LO Andrzej Szałaj oraz uczniowie: Małgorzata Jóźwiak z klasy 1b i Paweł Kapuśniak z klasy 1a.