W dniu 5.01.2022 r. Senator RP profesor Józef Zając odwiedził II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Wizyta związana była z wyeksponowaną w szkole wystawą Wędrowny Sztukmistrz Cyprian Norwid.

Wystawa, która składa się z 12 plansz fotograficzno – tekstowych oraz dwóch gablot prezentujących kopie rękopisów i rysunków Norwida, została udostępniona II Liceum Ogólnokształcącemu w Krasnymstawie przez Kancelarię Senatu.
Ekspozycja zorganizowana z okazji 200. rocznicy urodzin artysty przez Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza w Warszawie we współpracy z Kancelarią Senatu. Autorem wystawy jest p. Katarzyna Jakimiak (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie). Plansze fotograficzno – tekstowe opracowała graficznie p. Joanna Gębal. Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i domen publicznych Biblioteki Narodowej Polona oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.
Społeczność II LO składa serdeczne podziękowania Senatorowi RP prof. Józefowi Zającowi za możliwość ekspozycji wystawy w naszej szkole.