30 września 2022 r. uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich naszej szkoły wraz z panią Ewą Łubińską i panią Ewą Żelazko, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez UMCS w Lublinie z okazji VIII Święta Tłumaczy - "Hieronimki".


Nazwa święta pochodzi od św. Hieronima, który jako pierwszy w historii przełożył Biblię z greki i hebrajskiego na łacinę. W wydarzeniu udział wzięli również uczniowie ze szkół z Lublina i Warszawy. Po przemówieniu władz wydziału lingwistycznego wysłuchaliśmy wykładu o błędach logiczno-językowych, przedstawionych za pomocą żartów słownych, przez dra Marcina Miziaka. Dzięki zajęciom potrafimy już rozróżniać pojęcia takie jak homonimia lub polisemia. Poszerzyliśmy także swoją wiedzę na temat tłumaczeń materiałów wideo. Podczas wykładu poprowadzonego przez dra Pawła Aleksandrowicza zobaczyliśmy, jak wygląda proces tworzenia napisów do filmów. Ostatnim spotkaniem tego dnia, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły, były kreatywne zabawy z językiem angielskim. Zajęcia poprowadzone zostały przez Karolinę Tymurę i Małgorzatę Łękawską - studentki UMCS. Podczas warsztatów, w około dziesięcioosobowych grupach, konkurowaliśmy w różnych kategoriach, począwszy od tłumaczenia piosenek, po przekładanie fragmentów skryptów ze znanych filmów. Uważam, że warto było uczestniczyć w "Hieronimkach", aby poznać uroki i ciekawostki języka polskiego oraz angielskiego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ponownie weźmiemy udział w tym wydarzeniu.
Kamil Cegłowski 2A