Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wzięła udział w obchodach upamiętniających 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
W czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 pani dyrektor Anna Antyga w swoim wystąpieniu nawiązała do tej rocznicy, zwracając uwagę na szczególne znaczenie daty 1 września 1939 r. dla naszego narodu. Podkreśliła, że obowiązkiem wszystkich Polaków jest pamięć o wydarzeniach z okresu II wojny światowej i szacunek dla bohaterów, którzy walczyli w obronie ojczyzny.
Uczniowie i nauczyciele II LO uczestniczyli także w krasnostawskich obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września wzięli udział w mszy świętej, która rozpoczęła się o godz. 18.00 na wojskowej części krasnostawskiego cmentarza parafialnego.


Na początku uroczystości głos zabrali: pani Teresa Hałas poseł na Sejm RP, pan Andrzej Leńczuk starosta krasnostawski oraz pan Robert Kościuk burmistrz Krasnegostawu. W obchodach wzięli udział także m. in.: pan Marek Nowosadzki wicestarosta krasnostawski, pan Mirosław Księżuk wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych i instytucji kultury oraz poczty sztandarowe. Liturgię wspólnie odprawili proboszczowie krasnostawskich parafii - ks. dziekan Roman Skowron oraz  ks. dziekan Jarosław Wójcik. Msza święta sprawowana była w  intencji bohaterów poległych w czasie II wojny światowej. Obchody tej szczególnej rocznicy były hołdem dla Polaków, którzy złożyli dla ojczyzny największą ofiarę – swoje życie. Uczestnicy mszy świętej modlili się w intencji poległych. Złożono także wiązanki i zapalono znicze, aby uczcić bohaterów, którzy zginęli w obronie ojczyzny. W tej żywej lekcji historii uczestniczyli również przedstawiciele II LO: pani dyrektor Anna Antyga, pani Ewa Magdziarz (prowadząca uroczystość) oraz uczennice Hanna Boratyn, Julia Mazurek, Dominika Marek, Amelia Padzińska (kl. II A) i Bernadeta Nowak (kl. II C). Szkołę reprezentował także poczet sztandarowy w składzie: Martyna Chodorowska i Natalia Drygasiewicz (kl. II A) oraz Igor Szawara (kl. IV B).
Tekst: Ewa Magdziarz
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie