Informuję, że od 1.09.2022 r. do 30.09.2022 r. nauka w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie będzie realizowana w trybie zdalnym z powodu trwających prac remontowych realizowanych w ramach projektu "Mocni energią". Na dzień dzisiejszy stan prac jest dość zaawansowany, jednak ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz rodzaj prac (demontaż grzejników, wymiana oświetlenia, docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, instalacja pompy ciepła) nie jest możliwa praca szkoły w trybie stacjonarnym.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego planowana jest w sali gimnastycznej dnia 01.09.2022 r. o godz. 10.00.
Jednocześnie nadmieniam, że jeżeli prace remontowe zakończą się wcześniej wówczas szkoła będzie realizować naukę w trybie stacjonarnym, o czym poinformuję Państwa za pomocą strony internetowej.
W czasie nauczania zdalnego obowiązują ustalenia przepisów zawarte w Aneksie Nr 3 Statutu II LO dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania obowiązującego w czasie nauczania zdalnego. ZOBACZ ANEKS