Powiat Krasnostawski rozpoczął realizację projektu pn. „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego” Część 2 zamówienia – zwiększenie efektywności energetycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.


Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących prac:
- wymianę źródła ciepła na pompę ciepła,
- przyłączeniu instalacji c.w.u. do nowego źródła ciepła,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego.
Wartość zamówienia wynosi 1.348.374,92 zł.