W grudniu 2021 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie przystąpiło do przedsięwzięcia zorganizowanego przez MEiN pod nazwą „Czytamy Norwida”.


Program dedykowany był szkołom, których patronem jest Cyprian Kamil Norwid i wiązał się z obchodzonym Rokiem Norwidowskim. Nasza szkoła znalazła się w gronie ośmiu szkół z Polski rekomendowanych do dofinansowania. W ramach realizacji zadania  otrzymaliśmy 35 czytników ebooków i audiobooków Onyx Boox Leaf. Całkowity koszt projektu wyniósł 35000 zł. Na urządzeniach zainstalowane zostały dzieła Cypriana Kamila Norwida oraz inne wybitne dzieła polskiej literatury.
Dzięki projektowi nasze liceum uzyskało nowoczesne narzędzie do zastosowania na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Wykorzystywana technologia informacyjno - komunikacyjna z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego.