II Liceum Ogólnokształcące im C. K. Norwida w Krasnystawie jest znane z aktywnego udziału w projektach europejskich. Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła szkole w realizacji wytyczonych celów związanych z uczestnictwem młodzieży i nauczycieli w szkoleniach Erasmus +.
Nadal trwa rozpoczęty w 2020 r. międzynarodowy projekt pt.” Sans eau dans l’eau! L’eau comme bien précieux sur notre planète”, którego koordynatorem jest II LO.


Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności wody pitnej oraz rozwijanie kompetencji związanych z porozumiewaniem się w językach francuskim i angielskim. Zaangażowani w projekt uczniowie II LO uczestniczyli w wielu zadaniach online. W niedalekiej przyszłości przewidziane są też wyjazdy do  Włoch, Holandii i  Francji, a już w październiku wizyta gości zagranicznych w II LO. Koordynatorami projektu są: Pani Magdalena Szymańska, nauczyciel języka hiszpańskiego oraz Pani Beata Skrzypa, nauczyciel języka francuskiego.
W czasie wakacji w naszej szkole odbyły się projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ pt.”L’Esprit en Valeurs” i „Europe pour les Citoyens:Transmission”, które skupiły młodzież z Francji, Rumunii, Portugalii i Polski. Koordynatorami projektu były stowarzyszenia „Europe en Berry Touraine” i „Europa i My”. Główne zagadnienia omawiane w czasie projektów to: demokracja, wolność, równość, prawa człowieka, fake news i dezinformacja społeczna. W II LO odbyły się w związku z tym warsztaty, dyskusje, gry, zabawy a także konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele punktu informacyjnego Erasmus+, lokalni przedstawiciele władz oraz dziennikarze. Koordynatorem obu projektów jest nauczycielka języka francuskiego Pani Beata Skrzypa.
W lipcu br. grupa uczniów II LO uczestniczyła w XI Spotkaniach Europejskich we Francji. Organizatorem wyjazdu finansowanego ze środków Unii Europejskiej jest stowarzyszenie ”Europe en Berry Touraine”. Spotkanie było doskonałą okazją do rozwijania kompetencji językowych, poznania innych kultur oraz promowania naszego regionu. Koordynatorem projektu była również Pani Beata Skrzypa.
W sierpniu br. trzynastu nauczycieli II LO szkoliło się na Malcie i w Hiszpanii biorąc udział w projekcie „Międzynarodowa mobilność kadry nauczycielskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele podnosili swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach języka angielskiego i szkoleniach metodycznych, poznawali również najnowsze techniki komputerowe stosowane w nauczaniu języków obcych. Zdobyte umiejętności z pewnością pomogą prowadzić aktywne i inspirujące lekcje. Koordynatorem projektu był Pan Leszek Kluch, nauczyciel języka angielskiego.
Kolejny rok szkolny właśnie się rozpoczął, a nauczyciele II LO już planują udział w następnych europejskich projektach i zachęcają do tego młodzież. Aktywność, zaangażowanie i otwarcie na inne kultury wyróżniają II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Opracowała:Ewa Łubińska