25 czerwca 2021 roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i odebrali zasłużone świadectwa.

Ten rok szkolny był wyjątkowo trudny dla młodzieży i nauczycieli, którzy z powodu epidemii uczyli z wykorzystaniem komputerów i internetu. Zakończenie roku odbyło się w reżimie sanitarnym. Tym bardziej cieszy, że tak wielu uczniów uzyskało wysokie wyniki w nauce i otrzymało świadectwa z wyróżnieniem:

Maksymilian Rzemiński

Kl. II A

5,29

Dominika Skrzypek

Kl. II A

5,07

Piotr Lechus

Kl. I C

5,07

Julia Karluk

Kl. I C

5,0

Justyna Bida

Kl. I A

5,0

Anna Zych

Kl. II B

5,0

Hanna Nadolska

Kl. II AG

5,0

Julia Szczepanik

Kl. II A

4,93

Zuzanna Ciastoch

Kl. II AG

4,90

Martyna Hać

Kl. II BG

4,81

Kacper Kiszczak

Kl. I A

4,80

Kacper Kowalski

Kl. I B

4,80

Kinga Fidecka

Kl. I C

4,80

Adrian Małysz

Kl. I C

4,80

Katarzyna Fornal

Kl. II AG

4,80

Iga Malarz

Kl. II AG

4,80

Wiktoria Torbiczuk

Kl. II C

4,79

Natalia Niemczyk

Kl. II AG

4,75

Julia Skardecka

Kl. II AG

4,75

Nagrody Starosty Krasnostawskiego wręczyła pani dyrektor Anna Antyga. Otrzymali je następujący uczniowie:

Justyna Bida

Kl. I A

5,0

Kacper Kowalski

Kl. I B

4,8

Piotr Lechus

Kl. I C

5,07

Maksymilian Rzemiński

Kl. II A

5,29

Anna Zych

Kl. II B

5,0

Wiktoria Torbiczuk

Kl. II C

4,79

Hanna Nadolska

Kl. II AG

5,0

Klaudia Kowalska

Kl. II BG

4,90

Pani dyrektor gratulowała uczniom i ich nauczycielom oraz wychowawcom sukcesów, wyróżniła klasę I a, która osiągnęła najwyższy wynik w nauce – 4, 13 oraz miała bardzo wysoką frekwencję – 94%.
Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, brali udział w konkursach, angażowali się w działalność społeczną i akcje charytatywne otrzymali z rąk wychowawców nagrody książkowe.
Rodzice wyróżniających się uczniów dostali listy gratulacyjne:
Monika i Mirosław Bida
Katarzyna i Grzegorz Kiszczak
Monika i Piotr Kiszczak
Agnieszka i Marcin Chytrosz
Agnieszka i Zbigniew Bodio
Sylwia Kurys
Anna i Ryszard Mazur
Justyna i Damian Roman
Joanna i Piotr Kowalscy
Edyta i Mariusz Lechusowie
Bernarda i Emil Karlukowie
Katarzyna i Krzysztof Fideccy
Małgorzata Kopeć
Małgorzata i Andrzej Rzemińscy
Dorota i Piotr Skrzypkowie
Iwona i Tomasz Szczepanikowie
Alicja i Piotr Bąkowie
Teresa i Grzegorz Zychowie
Urszula i Arkadiusz Torbiczukowie
Agnieszka i Mariusz Gronkowscy
Agnieszka i Dariusz Hać
Agnieszka i Paweł Kowalscy
Dorota i Jacek Kwietniowie
Anna i Adam Nadolscy
Magdalena i Jacek Ciastoch
Jolanta i Andrzej Fornal
Marta i Krzysztof Malarz
Jowita Szydłowska-Niemczyk i Adam Niemczyk
Anna i Włodzimierz Kogut
Ewa i Dariusz Stasieczek
Wioletta i Jerzy Mazurek
W tym wyjątkowym roku na uwagę zasługuje akcja, zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego – zamiast tradycyjnych kwiatów dla nauczycieli młodzież i pracownicy II LO zbierali fundusze na operację ratującą życie jednego z naszych uczniów.
Wychowawcy i pani dyrektor życzyli udanych i bezpiecznych wakacji wszystkim uczniom Norwida.
Tekst: Bożena Szafran-Ogonowska