Wirtualny XIX Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” został realizowany w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon” finansowanego ze środków Powiatu Krasnostawskiego pod patronatem programu Filmoteka Szkolna. Patronat honorowy objęli: Starosta Krasnostawski - pan Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Polskiej Federacji DKF - pan Grzegorz Pieńkowski. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury oraz Powiat Krasnostawski.

Finał konkursu odbył się 28 maja 2021 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego w II LO w Pracowni Filmoteki Szkolnej w trakcie zajęć MDKF „Iluzjon”. Pani Anna Antyga dyrektor szkoły i pani Ewa Magdziarz opiekun MDKF-u przekazały dyplomy i nagrody opiekunom uczniów ze szkół biorących udział w konkursie oraz uczennicom II LO.
Powiatowy Konkurs Filmowy ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy XIX edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: film animowany/ praca fotograficzna/fotokast, plakat filmowy oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie, pomimo pandemii, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Szkoły, z których nadesłano prace, to: Szkoła Podstawowa z Małochwieja Dużego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz szkoły z Krasnegostawu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, I Liceum Ogólnokształcące i II Liceum Ogólnokształcące. Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów: p. Teresy Berbeć, p. Małgorzaty Wit, p. Doroty Niemczyckiej, p. Doroty Wertani, p. Barbary Grzegorzewskiej, p. Anny Goszczyńskiej i p. Ewy Magdziarz.
Prace w kategorii film animowany/praca filmowa/fotokast oceniali: p. Piotr Kotowski – przedstawiciel PF DKF (przewodniczący jury), p. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz p. Małgorzata Miszczak - liderka Filmoteki Szkolnej. Plakaty oceniali: p. Tadeusz Kiciński – animator kultury (przewodniczący jury), p. Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i p. Wojciech Machejus – pracownik KDK. Skład jury oceniającego scenariusze był następujący: p. Grzegorz Emanuel – aktor i opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy film!” (przewodniczący jury), p. Karol Jachymek – Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, p. Ilona Kalamon – studentka KUL, laureatka XVI edycji Powiatowego Konkursu.
I miejsce w kategorii scenariusz filmowy zajął Michał Roman ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (scenariusz „Będzie lepiej?”). I miejsce w kategorii plakat filmowy zajęła uczennica z II LO w Krasnymstawie Aleksandra Roman (film „Wesele”) oraz (ex aequo) Nikola Krzyżanowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie (film „Exit”) i Ada Berbeć ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. Jury konkursu w kategorii animacja filmowa/praca fotograficzna/fotokast, w związku z ograniczoną liczbą prac wynikającą z pandemii, postanowiło przyznać (ex aequo) Nagrodę Zbiorową Konkursu. Członkowie jury podkreślili satysfakcjonujący poziom prac autorstwa Mai Wieleby (I LO w Krasnymstawie), Aleksandry Skubisz (I LO w Krasnymstawie) i Wiktora Szarka (SP w Małochwieju Dużym). Popularyzowanie edukacji filmowej w czasie pandemii jest zadaniem nowym, ale także kreatywnym. Mimo trudnej sytuacji udało się zrealizować online cykliczne przedsięwzięcie filmowe.
Sponsorzy konkursu oraz osoby i instytucje wspierające to: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Powiat Krasnostawski, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Krasnostawski Dom Kultury oraz sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki.
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, liderka Filmoteki Szkolnej