W dniu 15 marca uczniowie z klasy I A, I B, I C, II A i II B mieli okazję uczestniczyć w wykładzie poświęconym irlandzkiemu wpływowi na kulturę Zachodu. Został on wygłoszony przez Krzysztofa Nowackiego z Fundacji Kultury Irlandii z okazji Dnia Świętego Patryka. Wykład odbył się w Bibliotece Brytyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas jego trwania dowiedzieliśmy się, jak duży wpływ na kulturę europejską ma Irlandia. Usłyszeliśmy o różnych świętach wywodzących się z tego kraju, takich jak Halloween i podobnym do niego Samhain oraz Dniu Świętego Patryka. Poznaliśmy też znaczenie pubów irlandzkich, Robina Hooda, elfów, stepowania i wielu innych symboli. Mamy nadzieję, że w przyszłości ponownie będziemy mieli okazję uczestniczyć w wykładach w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Około dwa tygodnie później, 30 marca, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zorganizował Dzień Otwarty, w którym udział wzięli nasi uczniowie z klasy I B, I C i IV C. Ich opiekunami były pani Iwona Karpińska i pani Justyna Witkowska. Wysłuchaliśmy wykładu na temat autoprezentacji i odnawialnych źródeł energii oraz wzięliśmy udział w zajęciach laboratoryjnych z mikroskopowania. Zajęcia były okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną uniwersytetu, poznania form pracy i poziomu wiedzy na studiach oraz używanego przez wykładowców języka naukowego. Wyjazd miał również na celu ułatwienie wyboru dalszej drogi kształcenia, szczególnie dla tegorocznych maturzystów.
21 kwietnia uczniowie z klas I A, I B, I C, II A i II C uczestniczyli w zajęciach z okazji Dnia Ziemi, zorganizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. W pierwszej kolejności wysłuchaliśmy wykładu wygłoszonego przez dr. Piotra Demczuka i dr. Tomasza Szafrana.


Jego tematem były "Współczesne geozagrożenia (zagrożenia pochodzące z natury) i ich konsekwencje". Dowiedzieliśmy się wiele na temat: kryzysów Ziemi (czasu wymierania gatunków), szóstej zagładzie gatunków, skutkach zmiany klimatu (naturalnych konsekwencjach, zagrożeniach społecznych, zagrożeniach dla działalności gospodarczej i zagrożeniach terytorialnych) i najważniejszych epidemiach świata (dżumie, hiszpance i COVID-19). Sam wykład był bardzo ciekawy i cieszymy się, że mieliśmy okazję w nim uczestniczyć. W trakcie półgodzinnej przerwy zwiedziliśmy wydział, przyglądaliśmy się dawnym mapom Lubelszczyzny a nawet jedliśmy przygotowane dla nas pączki. Oprócz nich otrzymaliśmy również darmowe sadzonki drzew. Po przerwie uczestniczyliśmy w drugim wykładzie pt. "Nadleśnictwo Baligród - bieszczadzka przyroda i nie tylko", wygłoszonym przez Wojciecha Głuszko, Marcina Scelinę i Kazimierza Nóżkę. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat działalności Nadleśnictwa Baligród, które obejmuje obszar północno-zachodniej części Bieszczad. Panowie opowiedzieli nam o miejscach wartych odwiedzenia w Bieszczadach, historii Bieszczadów i o tym, czym zajmują się na co dzień. W latach 2013-2018 Nadleśnictwo Baligród zrealizowało projekty takie jak: Remont willi "Kuźmakówka" (obecnej siedziby Nadleśnictwa Baligród), opracowanie nowego Planu Urządzania Lasu, program Las Bliżej Nas, przystąpienie do LKP Lasy Bieszczadzkie i poprawiło infrastrukturę dróg leśnych. Nadleśnictwo Baligród jest również jednym z największych beneficjentów w ramach programu tzw. "Małej retencji górskiej". Miło było posłuchać owego wykładu, szczególnie zperspektywy miłośnika gór. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości ponownie będziemy mogli uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, organizowanych przez lubelskie uczelnie wyższe.
Tekst: Kamil Cegłowski II A, pani Iwona Karpińska
Zdjęcia: Amelia Czarnecka II C