W poniedziałek 20 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z terenu naszego województwa. Jest ono przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, a jednocześnie osiągnął najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy ma wyniki co najmniej dobre.
W naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym 2021/2022 takie kryteria spełniła Anna Zych, uczennica obecnej kl. 4 b. Podczas wspomnianej uroczystości odebrała ona stypendium z rąk pani Teresy Misiuk, Lubelskiej Kurator Oświaty.
Serdecznie gratulujemy!