W dniach 8, 17 i 18 listopada 2022 r. uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami odwiedzili Areszt Śledczy w Krasnymstawie w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest przybliżenie młodzieży zawodu strażnika więziennego i edukacja prawna w zakresie przeciwdziałania przestępczości oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i niepodległościowych.

Młodzież poznała historię powstania Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz struktury jego funkcjonowania. Zaprezentowano umundurowanie, odzież ochronną oraz różnego rodzaju broń stosowaną przez strażników. Podczas spotkania maturzyści dowiedzieli się, jakie powinni posiadać kwalifikacje i predyspozycje zawodowe, by móc w przyszłości pełnić funkcję strażnika więziennego.