Życie i twórczość Cypriana Norwida to dziedzictwo, które stanowi inspirację dla społeczności II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. Świadczą o tym działania związane z Norwidem: Dzień Patrona Szkoły, Zadumki Norwidowe, Ogólnopolski Konkurs Norwidowski.
Zadumki po raz kolejny odbyły się 23 listopada 2022 r. w czytelni II LO. W czasie powitania dyrektor szkoły p. Anna Antyga podkreśliła, że te wieczory poetyckie od wielu lat stanowią tradycję szkoły. Są one wyjątkowo ważne, gdyż pozwalają w wielkim dziele Poety odnaleźć słowa, które zapadają w pamięć, skłaniają do refleksji…

Pani Anna Antyga powitała gości przybyłych na uroczystość: p. Teresę Hałas – poseł na Sejm RP, p. Andrzeja Leńczuka – starostę krasnostawskiego, p. Marka Nowosadzkiego – wicestarostę krasnostawskiego, p. Justynę Przysiężniak – wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, p. Mirosława Księżuka – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, p. Ewę Nieścior – przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Dorotę Mąkę – wicedyrektor II LO, nauczycieli i młodzież. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas: I A, II A i III A. Pozostałe klasy uczestniczyły w Zadumkach on-line dzięki relacji p. Leszka Klucha. Na początku uroczystości p. poseł Teresa Hałas wręczyła p. Annie Antydze figurkę czarnego anioła, która będzie piękną pamiątką tego wyjątkowego spotkania. W montażu słowno  – muzycznym poświęconym Cyprianowi Norwidowi – jednemu z największych poetów i myślicieli, jakich wydała chrześcijańska Europa – wzięli udział uczniowie z klasy II A: Małgorzata Adamska, Hanna Boratyn, Gabriela Basińska, Martyna Chodorowska, Kornelia Kisiel, Julia Mazurek, Amelia Michnik, Aleksandra Świszcz, Kamil Cegłowski i Cyprian Miksza, uczennice z klasy II C: Bernadeta Nowak i Julia Miszczak, uczniowie z klas maturalnych: Jakub Bednarski z kl. IV A oraz Tomasz Złomańczuk z kl. IV B. Za nagłośnienie odpowiedzialny był Adam Mąka (kl. III C) i Wojciech Pitucha (kl. IV C). Dokumentację filmową wykonali Filip Galan i Szymon Karpiński (IV B). Autorką scenariusza i osobą odpowiedzialną za przygotowanie uroczystości była p. Ewa Magdziarz. Nastrojową scenografię wykonały p. Joanna Szufnara i p. Ewa Żelazko. Zaproszeni goście: pani poseł, pan starosta i pan wicestarosta, dyrektor II LO oraz organizator Zadumek i uczniowie zaprezentowali wiersze poety (m. in. Bema pamięci żałobny – rapsod, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie) i fragmenty Czarnych kwiatów, w których Cyprian Norwid wspomina „rozmowy z osobami, co już w niewidzialny świat odeszły, zmarłszy tu”, m.in. z Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem czy Juliuszem Słowackim. Norwida także śpiewano: Moją piosnkę [I], W Weronie, Zapytaj. Recytację wierszy wzbogaciła również muzyka, m. in. utwory Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna wykonane przez uczniów.
Na zakończenie spotkania pani dyrektor Anna Antyga podziękowała gościom za przybycie i aktywny udział w uroczystości, młodzieży – za piękną prezentację twórczości Norwida, organizatorowi za przygotowanie wydarzenia, które wpisało się w tradycję szkoły. Przypomniała również słowa Jana Pawła II wygłoszone 30 czerwca 2001 r. w Watykanie w czasie uroczystości związanych z obchodami 180. rocznicy urodzin C. K. Norwida: „Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety – czwartego wieszcza – i pragniemy wykorzystać okoliczność rocznicową, ażeby ten dług w jakiejś mierze spłacić. Dobrze, że teraz przynajmniej urna z ziemią ze zbiorowej mogiły, w której poeta został pochowany, znajdzie na Wawelu należne mu miejsce w ojczyźnie, bo ojczyzna, pisał Norwid, „jest to miejsce, w którym najmilej spocząć i umrzeć”.
Zadumki Norwidowe wzbogaciła wystawa „Wędrowny Sztukmistrz Cyprian Norwid”, która została zorganizowana z okazji 200. rocznicy urodzin artysty przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie we współpracy z Kancelarią Senatu. Autorem wystawy jest p. Katarzyna Jakimiak (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie). Plansze fotograficzno – tekstowe opracowała graficznie p. Joanna Gębal. Materiały ikonograficzne pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i domen publicznych Biblioteki Narodowej Polona oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa, która składa się z 12 plansz fotograficzno – tekstowych oraz dwóch gablot prezentujących kopie rękopisów i rysunków Norwida, została udostępniła II Liceum Ogólnokształcącemu w Krasnymstawie przez Kancelarię Senatu.
Refleksyjne słowa wygłoszone i zaśpiewane w czasie Zadumek Norwidowych, a także wystawa poświęcona Poecie, pozwoliły zatrzymać się na chwilę w zadumie i uczcić pamięć Patrona  Szkoły – Cypriana Kamila Norwida.            
Tekst: Ewa Magdziarz