Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 
Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej: https://4u.tpcoe.gov.pl