W dniu 12 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie odbyła się Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Marcin Rudzki z klasy IIIB, Martyna Spyra z klasy IIA oraz Patrycja Steć i Dominika Jakubowska z klasy IIB.

Uczniowie przedstawili ofertę edukacyjną na rok 2020/2021, osiągnięcia uczniów oraz najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Zwrócili szczególną uwagę na wymianę międzynarodową młodzieży w ramach programu Erasmus+. Podkreślili, że nasze liceum wyróżnia wśród innych szkół działalność Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon” oraz Pracownia Filmoteki Szkolnej. Opiekunem uczniów w czasie wyjazdu była pani Joanna Szufnara.
Zdjęcia: Dominika Jakubowska z klasy IIB
Tekst: Martyna Spyra z klasy IIA