W dniu 13 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły z klas o profilu geoinformatycznym (I c i II b) wzięli udział w obchodach GIS Day 2019 – Międzynarodowym Dniu Systemów Informacji Geograficznej, organizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
04

W pierwszej części wydarzenia uczestnicy wysłuchali krótkich, 15 – minutowych wykładów: „Dlaczego GIS” wygłoszonego przez prof. L. Gawrysiaka, „Portal mapowy E – mapa.pl Geo – System”, „SmartCity – po co Ci mapa ?” HERE, „How smart are you?”, „Co to jest Open Smart Map?”, „Twórcy światów – szybko, sprawnie, budżetowo” ESRI, GIS Support. Na zakończenie sesji referatowej nastąpiła prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT. Podsumowaniem wykładów były quizy przygotowane na platformie KAHOOT – najlepszy wynik uzyskała nasza uczennica Martyna Sawa z klasy II b i otrzymała nagrodę rzeczową – tablet, natomiast trzecie miejsce zdobył uczeń Jan Oleszczuk z klasy I c.
Drugą część obchodów GIS Day 2019 stanowiły warsztaty w pracowniach komputerowych przygotowane i prowadzone przez studentów III i IV roku Geoinformatyki: Zbuduj swoje miasto w City Engine oraz Podstawy modelowania 3D w Sketch Up.
Na uwagę zasługuje fakt, iż jako szkoła mająca patronat Wydziału NoZiGP UMCS w Lublinie zostaliśmy wytypowani do udzielenia wywiadu w TV Lublin. Informacjami z dziennikarzami podzieliła się Julia Wojewoda z klasy II b. Osobą odpowiedzialną za naszą grupę była pani Monika Gałka – absolwentka II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Wyjazd przygotowali i opiekę nad młodzieżą sprawowali pani Renata Czerniak i pan Andrzej Ziarko.