8 listopada 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu” apel rozpoczęto o godzinie 11.11 od odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu państwowego.


W trakcie uroczystości wysłuchano recytacji wiersza Patrona Szkoły Moja piosnka II, który jest wyrazem tęsknoty poety za utraconą ojczyzną. W dalszej części prowadzący akademię wprowadzili zebranych w atmosferę sprzed ponad 100 lat. Podkreślili rolę, jaką odegrał Józef Piłsudski w walce o odzyskanie suwerenności naszego kraju. Uczniowie, którzy wzięli udział w akademii, przedstawili, w jaki sposób Polacy walczyli przez cały XX wiek o utrzymanie wolności uzyskanej w 1918 roku. Nie zabrakło także pieśni podkreślających uroczysty charakter apelu. Na zakończenie prowadzący przywołali słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział: Nic nie jest dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć. Słowa te mają nam przypominać, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są czymś trwałym, ale są darem, który trzeba pielęgnować. Podsumowaniem uroczystości było wystąpienie pani Anny Antygi - dyrektor szkoły, która podziękowała uczniom oraz nauczycielom za zorganizowanie uroczystości. Podkreśliła także, że Święto Niepodległości to czas radości z odzyskanej wolności i nadziei na dalszy rozwój naszej Ojczyzny.
W akademii udział wzięli: Piotr Burak, Zuzanna Ciastoch, Filip Rybczyński, Martyna Spyra, Weronika Magier, Wiktoria Siembiga, Kamil Sroczyński, Rita Kulczyńska, Małgorzata Wysocka, Wiktoria Jóźwiak, Dominika Tryniecka, Paulina Banasiak, Magdalena Janowska.
Za nagłośnienie odpowiedzialni byli: Wojciech Pitucha, Jacek Mąka, Paweł Kurek, Marcin Rudzki.
Uroczystość została przygotowana przez panią Katarzynę Dubaj-Serwatkę, dekorację wykonała pani Joanna Szufnara.
Zdjęcia: Piotr Zieliński, Ewa Żelazko