W dniach 8 i 21 października 2019 r. uczniowie klas drugich z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uczestniczyli w lekcjach w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie zorganizowanych przez panią Ewę Magdziarz.
02

W trakcie tych zajęć opiekę nad młodzieżą sprawowały także pani Renata Czerniak oraz pani Katarzyna Dubaj – Serwatka. Uczniowie z kl. II A i II B wzięli udział w warsztatach „Powstanie styczniowe oczami Artura Grottgera” prowadzonych przez adiunkta historii sztuki panią Maję Toczoną–Wal. Młodzież zapoznała się z biografią Artura Grottgera, autora rysunków przedstawiających powstanie styczniowe. Uczestnicy zajęć aktywnie uczestniczyli w analizie i interpretacji „kartonów” z cykli „Polonia” i „Lithuania”, zwracając szczególną uwagę na symbole związane z tematyką powstańczą. Prezentowane cykle wywarły na młodzieży wielkie wrażenie, gdyż ukazują one dramatyczne wydarzenia z historii naszego kraju. Zajęcia poświęcone twórczości artystycznej Artura Grottgera wpisują się w program realizowany przez wychowawców w „Norwidzie”, w którym zwraca się szczególną uwagę na tematykę patriotyczną. Lekcje muzealne pozwoliły także na ćwiczenie umiejętności niezbędnych wtrakcie egzaminu maturalnego z języka polskiego. W związku z tym zaplanowano już kolejne spotkania ze sztuką w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.
Tekst: Ewa Magdziarz
Zdjęcia: Ewa Magdziarz, Renata Czerniak