Maturzyści z Archidiecezji Lubelskiej każdego roku udają się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na przełomie września i października. Modlą się tam o dobre przygotowanie do matury, szczęśliwe zdanie egzaminów, odnalezienie swojego powołania, właściwej drogi życiowej.
 

Maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie udali się na pielgrzymkę w pierwszej turze – 28 września 2019 r.  W tym roku naszej szkole przypadł szczególny zaszczyt – byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie Drogi Krzyżowej, którą prowadzili pani Anna Antyga - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida oraz ks. dr Krzysztof Gałan - Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Archikatedry Lubelskiej. Uczniowie z „Norwida” byli odpowiedzialni za przebieg nabożeństwa w czasie Drogi Krzyżowej, pełniąc w czasie jej trwania określone funkcje. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej uczennice II LO - Małgorzata Wysocka i Luiza Oszust - prowadziły rozważania adoracji Najświętszego Sakramentu dla maturzystów z całej diecezji, którzy zgromadzili się w Bazylice Jasnogórskiej. Po adoracji odbyła się uroczysta liturgia Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Biskup Mieczysław Cisło wraz ze zgromadzonymi kapłanami. Młodzież naszej szkoły była odpowiedzialna za całą oprawę Mszy Świętej - przygotowanie asysty i liturgii słowa, modlitwę wiernych oraz procesję z darami. Jako dar ołtarza uczniowie złożyli pamiątkowy grawerton. W liturgię zaangażowani byli: Wiktoria Mazurek, Izabela Uchańska, Dominika Dębczak, Gabriela Dziedzic, Nikola Cichosz, Władysław Lisowski, Kacper Franc, Jakub Maciejewski, Adam Sadowski, Kacper Buraczyński oraz kleryk Dawid Woliński. Poczet sztandarowy II LO reprezentowali: Karolina Szydłowska, Klaudia Kowalska i Patryk Niećko. Nasi uczniowie – Kinga Wójcik i Piotr Burak – w imieniu zgromadzonych maturzystów odczytali Akt Zawierzenia Matce Bożej siebie i wyboru swojej drogi życiowej. W czasie pielgrzymki na Jasną Górę maturzystom towarzyszyły także pani Beata Pasik oraz pani Teresa Atras.
Po eucharystii i głębokich przeżyciach religijnych nadszedł czas powrotu do Krasnegostawu. Wszyscy wracali wzmocnieni duchowo, pełni wiary i nadziei, że modlitwy zostaną wysłuchane a ciężka praca w czasie tego szczególnego roku  przyniesie oczekiwane owoce.
Serdecznie dziękujemy ks. Robertowi Farianowi za zorganizowanie pielgrzymki oraz przygotowanie oprawy Mszy Świętej i Drogi Krzyżowej.
Kamera: Marcin Rudzki
Zdjęcia: Klaudia Sadlak, Marcin Rudzki