25 - lecie szkoły to nie tylko okazja do podsumowania dotychczasowej pracy, ale także podjęcie działań, które sprawiają, że II LO to szkoła z odwagą patrząca w przyszłość. Trzeba przyznać, że wiele inicjatyw każe myśleć o Norwidzie jako o liceum innowacyjnym, wykazującym aktywność na wielu płaszczyznach.
15

Film „Amulet” powstał w lipcu 2017 r. w czasie 7. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” zrealizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. Premiera, która miała miejsce 16czerwca 2018 r. w sali widowiskowej KDK, była jednym z wydarzeń towarzyszących Jubileuszowi 25-lecia II LO.
18

Uroczystości związane z 25 – leciem II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyły się 15 czerwca 2018 r. W intencji społeczności szkolnej została odprawiona msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, którą koncelebrowali Ks. Dziekan Roman Skowron, Ks. Prałat Ryszard Winiarski i Ks. Radosław Wojcik.
46