Ogólnopolska Filmowa Gra Miejska realizowana jest w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” we współpracy z Filmoteką Narodową i Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Filmowa Gra Miejska, organizowana m. in. przez II LO w Krasnymstawie, ma na celu popularyzowanie filmografii Krzysztofa Kieślowskiego i Filmoteki Szkolnej, integrowanie młodzieży a także zainteresowanie środowiskiem lokalnym poprzez edukację filmową.

fgm12

MDKF „Iluzjon” zorganizował warsztaty „Filmowa Gra Miejska”, które odbyły się 16 września w II LO w Pracowni Filmoteki Szkolnej. Zajęcia przygotowujące do gry prowadziła animatorka Karolina Jastrzębska-Mitzner. W warsztatach wzięło udział 29 uczniów z II LO z kl. II A, I B i III A oraz z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie, którzy będą organizatorami gry na terenie miasta. Na warsztatach dyskutowano nad szczegółami dotyczącymi gry. Animatorka zapoznała uczestników z założeniami Filmowej Gry Miejskiej, przedstawiła relacje filmowe z gier w różnych miastach, m. in. w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. Następny etap zajęć to praca w grupach nad scenariuszem gry organizowanej przez II LO dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu. Ustalono czas trwania gry i liczebność zespołów, analizowano motywy z filmów Krzysztofa Kieślowskiego do wykorzystania w grze, opracowano przykładowe zadania dla uczestników. Ustalono także miejsca, w których będą realizowane zadania, oraz listę filmów Kieślowskiego znajdujących się w zasobach Filmoteki Szkolnej, na podstawie których zaplanowano zadania dla uczestników.
Do 23 września należy zgłosić do p. Ewy Magdziarz uczniów, którzy chcą wziąć udział w grze.
Gra Miejska odbędzie się 30 września, rozpocznie się o godzinie 10.00 w II LO w Pracowni Filmoteki Szkolnej. Zakończenie FGM zaplanowano na godzinę 13.30 także w „Norwidzie”.
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej