Warsztaty „Filmowe parabole ludzkiego losu” odbyły się 17 marca 2021 r. Prowadziła je p. Magdalena Rudnicka – liderka Filmoteki Szkolnej. Koordynatorem zajęć był przedstawiciel Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego p. Krzysztof Szewczyk, natomiast organizatorem grupy była p. Ewa Magdziarz - liderka Filmoteki Szkolnej. Zajęcia syntetyzowały wiedzę w oparciu o film animowany w kontekście egzaminu maturalnego z języka polskiego, zgodne z podstawą programową IV etapu edukacyjnego.Warsztaty skierowane były do maturzystów z kl. III A i III B z „Norwida”. W sumie uczestniczyło w nich 42 uczniów. Uczestnicy podczas zajęć definiowali kluczowe pojęcia związane z parabolą. Punktem wyjścia do rozmowy były wybrane filmy z pakietu Filmoteka Szkolna: „Tango” w reż. Zbigniewa Rybczyńskiego, „Schody” w reż. Stefana Schabenbecka oraz „Arka” w reż. Grzegorza Jonkajtysa. Uczniowie w obejrzanych filmach poszukiwali uniwersalnych wartości. Określali sposoby prezentowania świata przedstawionego oraz bohaterów w filmie animowanym. W interpretacji wykorzystali elementy znaczące dla odczytania sensu utworów: słowa klucze, treści symboliczne, paraboliczne. Porównali funkcjonowanie tych samych motywów w różnych tekstach kultury (film a literatura). Analizowali samodzielnie film „Arka”, uwzględniając paraboliczność jego wymowy – motywy, nawiązania do tekstów literackich. Warsztaty w ciekawy sposób przybliżyły maturzystom trudne zagadnienie znajdujące się w wymaganiach maturalnych. Pozwoliły na przypomnienie wartościowych filmów z zasobów Filmoteki Szkolnej, do których uczniowie mogą odwołać się, pisząc wypracowania maturalne.
Warto przypomnieć, że w zasobach Filmoteki Szkolnej znajduje się także „Poradnik maturzysty”:
Zdjęcia i tekst:

Ewa Magdziarzopiekun MDKF „Iluzjon”, liderka Filmoteki Szkolnej