Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat filmowy”, zostały zorganizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajęcia były prowadzone przez artystę i animatora kultury Tadeusza Kicińskiego oraz liderkę FSz Ewę Magdziarz. Warsztaty odbyły się 7 lutego 2020 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnejw II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwidaw Krasnymstawie.
07
      W zajęciach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, Szkoły Podstawowej Orłowie Drewnianym, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej oraz z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. W warsztatach wzięły udział także nauczycielki: p. Teresa Berbeć, p. Bożena Mitura, p. Jolanta Banaszkiewicz, p. Anna Dubaj oraz p. Anna Goszczyńska.
    Warsztaty miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” w kategorii plakat filmowy. Na początku zajęć p. Ewa Magdziarz przedstawiła aktualności Filmoteki na podstawie prezentacji multimedialnej oraz strony internetowej. Przedstawiła także prezentację ukazującą działania MDKF „Iluzjon” zainspirowane Filmoteką Szkolną. Następnie przypomniała regulamin XVIII Powiatowego Konkursu Filmowego w kategorii plakat filmowy oraz zestawienie filmów „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych”. Zapowiedziała również najbliższe działania MDKF-u, czyli 4. Festiwal „Kręćmy Film!”: warsztaty filmowe z animatorem kultury Piotrem Kotowskim, finał XVIII PKF, podsumowanie 9. letniego projektu „Kręćmy Film!” i premierę filmu „Plaga”, a także warsztaty z aktorem Grzegorzem Emanuelem. Kolejną część warsztatów poprowadził p. Tadeusz Kiciński – przewodniczący jury w XVIII PKF w kategorii plakat filmowy, który przedstawił podstawowe informacje o plakacie filmowym oraz przypomniał treść filmów z zestawienia konkursowego: „Duże zwierzę” w reż. Jerzego Stuhra, „Zmruż oczy” w reż. Andrzeja Jakimowskiego, „Fotel” w reż. Daniela Szczechury, „Schody” w reż. Stefana Schabenbecka oraz „Chleb” w reż. Grzegorza Skurskiego. Fragmenty tych filmów zostały także zaprezentowane z zasobów Filmoteki Szkolnej w czasie zajęć. Następnie uczniowie – podzieleni na grupy – otrzymali za zadanie wykonanie indywidualnych projektów plakatów do filmu przydzielonego grupie z zestawienia konkursowego. W czasie warsztatów wykonano także ćwiczenia ukazujące rolę światła w wydobywaniu symbolicznych znaczeń elementów plakatu. Tadeusz Kiciński w trakcie indywidualnej pracy nad projektami plakatów udzielał wskazówek dotyczących kompozycji, światła, rysunku czy liternictwa. Ostatnia część warsztatów poświęcona była konsultacjom indywidualnym – analizie projektów prac konkursowych. Animator kultury dzielił się uwagami dotyczącymi przygotowywanych plakatów. Radził, aby zacząć od szkicu, zwrócić szczególną uwagę na wybór techniki malarskiej oraz kompozycję wszystkich elementów pracy konkursowej. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w warsztatach nadesłane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.
    Termin oddawania prac konkursowych został przełożony na 17 lutego 2020 r.! Zapraszamy jeszcze raz do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną”! Finał konkursu odbędzie się 13 marca 2020 r. w sali widowiskowej KDK.
Zdjęcia – Ewa Magdziarz, Teresa Berbeć, Zuzanna Kołyga
Kamera – Jakub Ujma
Tekst: Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej