Dzięki współpracy „Norwida” z Piotrem Kotowskim – rektorem Letniej Akademii Filmowej – laureaci XVII Powiatowego Konkursu Filmowego, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i KDK, po raz kolejny mieli możliwość uczestnictwa w tym wyjątkowym festiwalu.

Jubileuszowa 20. Letnia Akademia Filmowa w tym roku trwała od 9 do 18 sierpnia. Na LAF można było zapoznać się np. z kinematografią polską, francuską, islandzką, czeską czy izraelską. W programie LAF-u znalazło się wiele ciekawych cykli tematycznych, m. in.: „Archeologia kina”, „Łukasz Maciejewski zaprasza”, „Opowieści Hoffmana”, „Jest bardzo, bardzo cicho…”, „Wysoko nad poziomem morza”. W cyklu „Rekolekcje filmowe” można było obejrzeć m. in. „filmy: „Szczęśliwy Lazzaro”, „Złodziejaszki”, „Yomeddine. Podróż życia”. W cyklu „W polskim obiektywie” znalazły się ciekawe filmy fabularne i dokumenty, np. „Fuga”, „Pani na Korczewie”, „Kamerdyner”, „Złota” czy „Mała zagłada”. Interesujące filmy znalazły się także w cyklu „Klubowy karnet”, m. in.: „Młodość Astrid”, „Petra”, „Green Book” czy „Dogman”. W programie Akademii znalazły się również filmy realizowane przez uczniów II LO: „Urodziny” w reż. Ilony Kalamon (8. letni projekt „Kręćmy film!”) i „Aleksandra” w reż. Andrzeja Szałaja i Marcina Rudzkiego (III nagroda na XVII Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną”).
LAF to nie tylko pokazy filmowe, ale także prelekcje i dyskusje prowadzone przez znanych filmoznawców, m. in. przez prof. Andrzeja Wernera - krytyka literackiego i filmowego, Ryszarda Jaźwińskiego - dziennikarza Radiowej Trójki, dyrektora artystycznego LAF, Grzegorza Pieńkowskiego - filmoznawcę, historyka kina, przewodniczącego PF DKF czy Łukasza Maciejewskiego - dziennikarza i krytyka filmowego. Ciekawe punkty programu Akademii to również wydarzenia towarzyszące: koncerty, warsztaty, wystawy („LAF – analogowe wspomnienia” Lesława Skwarskiego czy „Tak dużo śladów, tak dużo dróg” – obrazy Kory z prywatnej kolekcji Kamila Sipowicza). Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania autorskie z polskimi twórcami filmowymi, np. z aktorką Grażyną Łęcką-Kolską, aktorką Katarzyną Figurą, aktorem Marianem Dzięgielem, aktorem Lechem Dyblikiem, aktorem Sebastianem Fabijańskim czy reżyserem Xawerym Żuławskim. Ważnym wydarzeniem na LAF-ie był Masterclass z reżyserem Januszem Kondratiukiem, który zrealizował, m. in. „Dziewczyny do wzięcia” oraz „Jak pies z kotem” – film ukazujący w emocjonalny sposób relację ze starszym bratem, reżyserem Andrzejem Kondratiukiem w czasie jego choroby.
W tym roku na jubileuszową Akademię przyjechała nie tylko z Polski rekordowa liczba miłośników X Muzy. W LAF-ie po raz dziewiętnasty uczestniczyła Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”. Wśród lafowiczów znalazło się także 8 laureatów XVII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, w tym 2 uczennice z „Norwida” – Zofia Kędra i Aleksandra Węcławek. Przyjechali również uczniowie i absolwenci II LO – laureaci poprzednich edycji konkursu czy autorzy reportaży filmowych o LAF. Wiele osób po raz kolejny przyjeżdża w sierpniu do Zwierzyńca, ponieważ Letnia Akademia Filmowa prezentuje bogactwo kina światowego oraz uniwersalne problemy, które zachęcają do dyskusji i refleksji. Więcej informacji na temat programu Akademii zawiera katalog i strona www.laf.org.pl. Po ogłoszeniu wyników 11. Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych przewodniczący PF DKF Grzegorz Pieńkowski zachęcał do udziału w kolejnej edycji. Natomiast na zakończenie LAF-u dyrektor festiwalu Joanna Swacha-Trębowicz zaprosiła już na 21. Letnią Akademię Filmową, która odbędzie się od 7 do 16 sierpnia 2020 r.

Ewa Magdziarz - opiekun  MDKF „Iluzjon”