Dzięki współpracy „Norwida” z Piotrem Kotowskim – rektorem Letniej Akademii Filmowej – laureaci XVI Powiatowego Konkursu Filmowego organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie po raz kolejny zostali zaproszeni do Zwierzyńca.
16

Program LAF
Letnia Akademia Filmowa, która w tym roku trwała od 3 do 12 sierpnia, odbyła się po raz 19. W programie LAF-u, znalazło się wiele ciekawych cykli tematycznych, m. in.: „Jan Svěrák – człowiek z Oskarem”, „Łukasz Maciejewski zaprasza”, „Sławomir Grünberg. Człowiek z kamerą”, „Powrót wodzireja”, „Być kobietą”. W cyklu „Rekolekcje filmowe” można było obejrzeć m. in. filmy: „Dzikie róże”, „Komunia”, „Miłość i puste słowa”, „Nadmiar łaski” i podyskutować o tych filmach z ks. Markiem Lisem. W cyklu „W polskim obiektywie” znalazły się ciekawe filmy fabularne i dokumenty: „Najlepszy”, „Twarz”, „Ojciec, czyli o Pieronku”, „Ostatni klezmer”, „Przy Planty 7/9”. Interesujące filmy znalazły się także w cyklu „Klubowy karnet”, m. in.: „Bracia Lumière”, „Człowiek, który zabił Don Kichota”, „Florida Projekt”.
Ciekawe wydarzenia filmowe
Letnia Akademia Filmowa co roku prezentuje filmy z całego świata, które inspirują do dyskusji i refleksji. Na 19. LAF można było zapoznać się z kinematografią francuską, kanadyjską, czeską czy węgierską. Ciekawe punkty programu Akademii to również spotkania autorskie z polskimi twórcami filmowymi, np. z reżyserem Feliksem Falkiem, reżyserem Łukaszem Grzegorkiem, aktorem Jackiem Braciakiem, aktorem Adamem Woronowiczem. Ważnym wydarzeniem na LAF-ie było spotkanie autorskie z producentem, reżyserem i operatorem Sławomirem Grünbergiem, który zrealizował wiele filmów dokumentalnych, m. in. „Karski i władcy ludzkości” oraz „Nie płacz, kiedy odjadę”.
Lafowicze z II LO
Akademia przyciąga wielu miłośników X Muzy. W tym roku do Zwierzyńca pojechali nauczyciele z II LO - Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon” i Elżbieta Kargul oraz laureaci XVI Powiatowego Konkursu Filmowego – uczniowie z „Norwida” – Ilona Kalamon, Aleksandra Węcławek i Filip Rybczyński.
LAF prezentuje bogactwo kina światowego oraz uniwersalne problemy, które zachęcają do dyskusji i refleksji. Więcej informacji na temat programu zawiera katalog festiwalowy i strona www.laf.net.pl. W imieniu organizatorów festiwalu już zapraszam na 20. Letnią Akademię Filmową, a w imieniu PF DKF zachęcam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prelegentów Filmowych. Do zobaczenia w Zwierzyńcu w sierpniu 2019 r.!
Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”