Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy, działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, zrealizował w dn. 8 – 13 lipca 2019 r. letni projekt „Kręćmy film!”. Dziewiąta edycja została zorganizowana w ramach zadania „Edukacja filmowa Iluzjon” finansowanego przez Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw i Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wsparcia rzeczowego udzieliły także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie.
43

    Opiekunem artystycznym projektu „Kręćmy film!” i reżyserem filmu był aktor Grzegorz Emanuel, koordynatorem była Ewa Magdziarz – opiekun MDKF-u i lider Filmoteki Szkolnej. Projekt, w którym wzięło udział około 20 uczestników, mógł być zrealizowany dzięki pomocy wielu osób i instytucji. Anna Antyga – dyrektor II LO w Krasnymstawie – udzieliła wszechstronnego wsparcia i udostępniła pomieszczenia szkoły. Część zdjęć była realizowana na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie dzięki zgodzie dyrektora Wojciecha Maślony. Zdjęcia były realizowane także w prywatnym domu dzięki zgodzie właścicieli p. Joanny i p. Adama Szufnarów. Po raz kolejny pomieszczenia na potrzeby filmu udostępniła p. Irena Szpyt. Podziękowania należą się także p. Bożenie Dąbrowskiej dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w  Krasnymstawie, p. Zbigniewowi Atrasowi oraz rodzicom, bliskim i znajomym uczestników „Kręćmy film!”. W projekcie wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie, z liceów w Krasnymstawie i Zamościu oraz studenci z Warszawy i Lublina.

     W czasie projektu kręcony był średniometrażowy film pod roboczym tytułem „Obca” wg scenariusza opracowanego przez Grzegorza Emanuela i Zofię Kędrę. Scenariusz porusza współczesne problemy oraz przedstawia relacje młodzieży z dorosłymi. W filmie nie brakuje tajemnic i niezwykłych zwrotów akcji. W główne role wcieliły się Adrianna Dras i Sara Gontaro Bazalar. Matkę głównej bohaterki zagrała p. Anna Antyga – dyrektor II LO. Operatorem był Karol Sawczuk – absolwent II LO, który w projekcie wziął udział po raz ósmy. Członkowie zespołu filmowego to także: Kinga Żelisko, Zofia Kędra, Wiktoria Stasieczek, Agata Drozd, Oliwia Jaroszyńska, Zuzanna Kołyga, Filip Rybczyński, Andrzej Szałaj, Marcin Rudzki, Mateusz Liśkiewicz, Paweł Kurek, Jacek Mąka, Dominik Marciniec i Błażej Mazurek. Projekt okazał się dużym wyzwaniem, ponieważ praca na planie filmowym trwała czasami wiele godzin. Było to niezwykłe doświadczenie, o czym świadczą słowa Grzegorza Emanuela zamieszczone na Facebooku: „w naszej ulubionej chatce próbujemy zrobić dzień w nocy”. W pięć dni nakręciliśmy 24 sceny – 9 stron scenariusza! W rozmowach uczestnicy podkreślali, że wiele nauczyli się w czasie projektu, deklarowali także chęć udziału w kolejnej edycji.

     Dziewiąty letni projekt „Kręćmy film!” zakończy się dopiero wiosną 2020 roku. W czasie festiwalu organizowanego przez „Norwida” będzie można obejrzeć efekty wakacyjnej pracy, czyli premierowy pokaz filmu „Obca”. 
Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lider Filmoteki Szkolnej