Trzecia edycja Festiwalu „Kręćmy film!”, zorganizowana przez MDKF „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, odbyła się 30 maja 2019 r. Wydarzenia związane z 3. Festiwalem „Kręćmy film!” organizowane są w ramach programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej a także w ramach zadania: Edukacja filmowa „Iluzjon”.
26
W czasie gali finałowej festiwalu 30 maja w sali widowiskowej KDK podsumowano XVII Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” oraz 8. edycję letniego projektu „Kręćmy film!”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: starosta krasnostawski pan Andrzej Leńczuk oraz przedstawiciel PF DKF pan Piotr Kotowski. Patronat medialny objęła Telewizja Akademicka TV UMCS. Pani Anna Antyga – dyrektor II LO - powitała gości, którzy przybyli na uroczystą galę, m. in.: pana Marka Nowosadzkiego – wicestarostę krasnostawskiego, pana Mirosława Księżuka - wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Grzegorza Emanuela – aktora i reżysera teatralnego, opiekuna artystycznego letniego projektu „Kręćmy Film!”, pana Piotra Kotowskiego – rektora Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, pana Radosława Dąbrowskiego reprezentującego burmistrza Krasnegostawu pana Roberta Kościuka, dyrektorów oraz przedstawicieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, panią Annę Kędrę – przewodniczącą Rady Rodziców II LO. Dyrektor Anna Antyga w swoim wystąpieniu podziękowała pani Ewie Magdziarz – opiekunowi MDKF „Iluzjon”, liderowi Filmoteki Szkolnej oraz koordynatorowi Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej za realizację projektów filmowych - Powiatowego Konkursu Filmowego i letniego projektu „Kręćmy film!”, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Pani Anna Antyga wyraziła przekonanie, że filmowe projekty, dzięki wsparciu i życzliwości tak wielu osób i instytucji, pozostaną na stałe w kalendarzu wydarzeń kulturalnych naszej społeczności lokalnej. Wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki także dziękował pani Ewie Magdziarz za zaangażowanie w realizację Powiatowego Konkursu Filmowego i letniego projektu „Kręćmy film!” oraz życzył dalszych sukcesów. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że duży dorobek w tej dziedzinie jest dziedzictwem szkoły, dzięki któremu uczniowie będą wybierać właśnie II LO jako szkołę umożliwiającą im wszechstronny rozwój. Następnie wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki, dyrektor II LO Anna Antyga oraz Mirosław Księżuk - wiceprzewodniczący Rady Powiatu wręczyli podziękowania jury Powiatowego Konkursu Filmowego, opiekunom projektu „Kręćmy film!” i sponsorom oraz nauczycielom – opiekunom. Pan wicestarosta, pani dyrektor oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu podziękowali m. in. osobom, dzięki którym te oryginalne przedsięwzięcia filmowe są realizowane przez II LO: Piotrowi Kotowskiemu – przedstawicielowi PF DKF, Grzegorzowi Emanuelowi – aktorowi i reżyserowi teatralnemu, dr. Karolowi Jachymkowi Wędrującemu Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej, prof. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk – reżyserowi filmów dokumentalnych, kierownikowi Telewizji Akademickiej TV UMCS, Magdalenie Kozak-Siemińskiej – redaktor naczelnej Telewizji Akademickiej TV UMCS oraz aktorowi Jerzemu Rogalskiemu.
       Powiatowy Konkurs Filmowy ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy XVII edycji konkursu przygotowali prace w trzech kategoriach: praca filmowa/ fotograficzna/fotokast, plakat oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na konkurs zgłoszono 57 prac wykonanych przez 64 uczniów z 12 szkół – 34 plakaty,  14 prac fotograficznych/filmowych/fotokastów oraz 9 scenariuszy. Szkoły, z których nadesłano prace, to: szkoły podstawowe z Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Krupego, Rejowca, III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz szkoły z Krasnegostawu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, SOSW, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, a także Młodzieżowy Dom Kultury. Wyniki konkursu zostały przedstawione przez przewodniczących jury pana Tadeusza Kicińskiego (plakat filmowy), pana Piotra Kotowskiego (praca filmowa/fotograficzna/fotokast) i pana Grzegorza Emanuela (scenariusz filmowy).
      Pierwszą nagrodę w kategorii praca filmowa/fotograficzna/fotokast zdobyli ex aequo Adam Sadowski i Michał Kosmowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 za film „Sen”, Agata Sapko i Michał Morokiszka z SOSW za fotokast „Żywe obrazy” oraz uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie: Ewa Japola i Miriam Japola za film „Dwa słowa za dużo”, Wiktoria Hejno i Olga Dziedzic za film „Miłość”. W kategorii plakat filmowy I miejsce zajęły Natalia Dziekan ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej (plakat do filmu „Abel, twój brat” w reż. Janusza Nasfetera) oraz Aleksandra Węcławek z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (plakat do filmu „Ostry film zaangażowany” w reż. Juliana Antonisza). W kategorii scenariusz filmowy I nagrodę otrzymały Aleksandra Fidecka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie (scenariusz pt. „Śpieszmy się”) oraz Zofia Kędra z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (scenariusz pt. „Maski”).
    Podsumowania 8. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” dokonał Grzegorz Emanuel. Opiekun artystyczny przedstawił uczniów zaangażowanych w pracę nad filmem „Urodziny” – Ilonę Kalamon – autorkę scenariusza i reżysera (absolwentkę II LO, studentkę KUL) i Zofię Zielińską (uczennicę Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu) – odtwórczynię głównej roli. Następnie obejrzano spoty reklamowe PF DKF, Filmoteki Szkolnej i Skrytykuj, NHEF a także spot II LO przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Po pokazie filmu „Urodziny” odbył się pokaz prac laureatów Adama Sadowskiego i Michała Kosmowskiego, Agaty Sapko i Michała Morokiszki oraz Ewy Japoli i Miriam Japoli, Wiktorii Hejno i Olgi Dziedzic. Nagrodzone plakaty z dwóch grup wiekowych zostały wyeksponowane w holu KDK. Na koniec uroczystości w Galerii KDK odbyło się spotkanie autorskie z twórcami filmu „Urodziny” i poczęstunek.
     W programie festiwalu znalazły się także imprezy towarzyszące: warsztaty filmowe prowadzone przez pana Piotra Kotowskiego i warsztaty podsumowujące 8. letni projekt  „Kręćmy film!” prowadzone przez pana Grzegorza Emanuela. Za organizację festiwalu odpowiedzialne były pani Ewa Magdziarz i pani Joanna Szufnara. W prace organizacyjne włączyli się także pani Anna Antyga - dyrektor II LO i pracownicy pani Beata Pasik, pani Katarzyna Smerdel, pani Dorota Mąka, pani Ewa Żelazko, pan Andrzej Ziarko, pani Katarzyna Dziedzic, pani Anna Huba, pan Henryk Huba a także uczniowie: Maja Czajka, Filip Rybczyński, Zofia Kędra, Aleksandra Węcławek, Martyna Spyra, Patrycja Czerwonka, Patrycja Szuryga, Patrycja Dorota, Marcin Rudzki, Paweł Kurek i Andrzej Szałaj. Pomocą służyli także Agata Sotomska - kierowniczka zespołu edukacji filmowej z Filmoteki Szkolnej – Instytutu Audiowizualnego, Damian Kozyrski - dyrektor KDK oraz pracownicy: Agnieszka Wolanin, Wojciech Machejus, Stanisław Kliszcz i Robert Maciejewski.
     Sponsorzy festiwalu i projektów filmowych oraz osoby i instytucje wspierające to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Telewizja Akademicka TV UMCS, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Krasnostawski Dom Kultury, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie, Czasopismo Artystyczne „Nestor”, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, oraz sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki.
      Najbliższe działania filmowe II LO związane z letnim projektem „Kręćmy film!”, które wpisały się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej, będą realizowane w czerwcu i lipcu. Już dzisiaj zapraszamy 7 czerwca do Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO na warsztaty filmowe prowadzone przez Grzegorza Emanuela i Ewę Magdziarz.

Protokoły posiedzenia jury XVII Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteka Szkolną” w Krasnymstawie w kategorii:
praca filmowa/fotograficzna/fotokast
plakat filmowy
scenariusz filmowy
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Piotr Zieliński, Karolina Szydłowska, Eliza Ostrowska
Tekst: Ewa Magdziarz - opiekun MDKF „Iluzjon”, lider Filmoteki Szkolnej, koordynator NHEF