27. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PF DKF odbył się 7 listopada 2015 roku w Warszawie. Do Domu Sztuki na Ursynowie zjechali delegaci z całego kraju. MDKF „Iluzjon” działający przy II LO reprezentowała Ewa Magdziarz – opiekun klubu.


Po powitaniu uczestników i rozpoczęciu Zjazdu przez przewodniczącego Grzegorza Pieńkowskiego dalsze obrady prowadził Andrzej Kawala. Po ustaleniu składu komisji zjazdowych zaprezentowano animowany spot promujący PF DKF, który spotkał się z aplauzem uczestników. Jednogłośnie zaakceptowano możliwość wykorzystania spotu promującego m. in. w czasie seansów klubowych. W czasie Zjazdu reprezentanci DKF-ów wysłuchali sprawozdań ustępującej Rady i Komisji Rewizyjnej oraz dyskutowali na temat przedstawionych dokumentów. Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad poprawkami w Statucie PF DKF zaproponowanymi przez przewodniczącego Grzegorza Pieńkowskiego. Po zatwierdzeniu poprawek delegaci zgłaszali kandydatów do Rady PF DKF i do Komisji Rewizyjnej oraz prezentowali ich dokonania. Po przerwie w obradach odbyło się głosowanie. Następnie komisja skrutacyjna przedstawiła skład Rady PF DKF i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Rady na drugą kadencję został Grzegorz Pieńkowski związany z ruchem DKF od 1971 r. W skład Rady po raz kolejny wszedł także Piotr Kotowski, który współpracuje z MDKF „Iluzjon” od 2000 r. 

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”