MDKF logo

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działa przy II LO i KDK od 2000 r. Edukacja filmowa jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw. MDKF współpracuje także z Polską Federacją DKF,  „Filmoteką Szkolną” a także z lokalnymi mediami. Działania klubu są adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. „Iluzjon” organizuje Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”, spotkania autorskie z twórcami filmowymi, warsztaty i przeglądy filmowe, spotkania z MDKF-em, realizuje letni projekt „Kręćmy film!”.