Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego odbył się 3 czerwca 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Konkurs organizowany jest w celu zainteresowania osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida, kształcenia wrażliwości estetycznej, wcielania w życie ideałów poety jako drogowskazów moralnych Polaków XXI wieku. Konkurs jest inspiracją dla uczestników do szukania prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku. Patronat naukowy nad uroczystością objął Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

norwidowski22

Na uroczystość finałową przybyli m. in.: Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, Prorektor PWSZ w Chełmie dr Beata Fałda, adiunkt naukowy KUL dr hab. Włodzimierz Toruń, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wicestarosta Krasnostawski Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki, Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty Marek Majewski, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Iwona Stępień, dyrektorzy szkół gimnazjalnych oraz placówek kulturalno – oświatowych z terenu powiatu krasnostawskiego oraz przedstawiciele mediów.
W imieniu społeczności szkolnej gości przywitali prowadzący uroczystość nauczyciele II LO Marek Nowosadzki – główny organizator Konkursu – i Ewa Magdziarz. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Anna Cichosz, która powitała uczniów i nauczycieli przybyłych na konkurs z różnych stron Polski: Wrocławia, Koszalina, Włoszczowy, Nałęczowa, Świdnika, Lublina, Stalowej Woli, Białej Podlaskiej, Niska, Góry, Kutna, Tychów, Radomska, Lubartowa, Hrubieszowa, Nowego Sącza, Puław, Starachowic, Garwolina, Zamościa oraz z Krasnegostawu. Pani dyrektor podkreśliła, że dla społeczności II LO życie i twórczość poety są dziedzictwem, które nieustannie inspiruje do różnorodnych działań. Anna Cichosz podziękowała również panu Staroście Januszowi Szpakowi oraz panu dr. Włodzimierzowi Toruniowi za pomoc finansową i merytoryczną w organizacji konkursu.
Podczas finałowej uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w czterech kategoriach związanych z Cyprianem Norwidem: życie i twórczość, recytacja, interpretacja plastyczna i poezja śpiewana.
W kategorii życie i twórczość jury w składzie: dr Włodzimierz Toruń z Ośrodka Badań nad Twórczością Norwida KUL, Anna Antyga – II LO w Krasnymstawie, Monika Adamczuk  Szamik – II LO w Krasnymstawie – wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Sara Lewkowicz z II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej, opiekun – Małgorzata Chwedczuk

II miejsce – Zuzanna Borkowska z II LO im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, opiekun – Anna Maliszewska – Pokrywa

III miejsce – Aleksandra Rak z ZSP im. Hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie, opiekun – Renata Kaczmarska

Wyróżnienia otrzymali:
Paweł Dąda z I LO. im. T. Kościuszki w Starachowicach, opiekun – Anita Udnik – Wawszczak
Klaudia Szczepanik z ZSP im. Hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie, opiekun – Renata Kaczmarska
Patrycja Kwiecień z I LO. im. ks. A. J. Czartoryskiego, opiekun – Halina Kuflewska

W kategorii plastycznej jury w składzie: Joanna Kawęcka – plastyk z MDK w Krasnymstawie, Teresa Miszczak – plastyk z ZS Nr 5 w Krasnymstawie, Agnieszka – Żuk – Słabek – plastyk z MDK w Krasnymstawie, Ewa Żelazko – II LO w Krasnymstawie – nagrodziło następujących uczestników:

I miejsce – Agnieszka Wróbel – ZS nr 2, I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie, opiekun – Beata Cieślak

II miejsce – Bartłomiej Grudzień – I Liceum Ogólnokształcące w Puławach, opiekun – Halina Kuflewska

III miejsce – Mateusz Dzieciuch – Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie, opiekun – Ewa Wrona

Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Folusz – Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie, opiekun – Anna Jańczuk
Bartos Mrozowski – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze, opiekun – Ewelina Waląg
Iwona Arwaj – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie, opiekun – Renata Kaczmarska
Natalia Kida – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze, opiekun – Ewelina Waląg
Dagmaris Mariańczyk – I LO w Puławach, opiekun – Halina Kuflewska

W kategorii poezja śpiewana jury w składzie: Jerzy Żuk – muzyk, Jadwiga Litkowska – muzyk, Agnieszka Kontek – II LO w Krasnymstawie, Beata Ortyl – II LO w Krasnymstawie nagrodziło następujących uczestników:

I miejsce – Anna Śledź, Jakub Wójcik, Mateusz Pańkowski, Patryk Kropornicki – Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie, opiekun – Małgorzata Klimczak

II miejsce  Natalia Krysa z Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, opiekun – Renata Gierszon

III miejsce – Milena Mika z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. P. K. Sanguszki, I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie, opiekun – Beata Cieśla

Wyróżnienie otrzymała:
Jagoda Chojan – II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, MDK w Krasnymstawie, opiekun – Anna Klus

W kategorii recytacja jury w składzie: Janina Młynek – MDK, Elżbieta Patyk – PBP w Krasnymstawie i Bożena Szafran Ogonowska  II LO, nagrodziło następujących uczestników:

I miejsce – Julia Gleń z I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie, opiekun – Dorota Matysiak

II miejsce – Paweł Piątkowski z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, opiekun – Ewa Magdziarz

III miejsce – Dominika Bober z Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu, opiekun – Małgorzata Godzisz

Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Drelichowska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie, opiekun – Tomasz Koprianiuk,
Paulina Konopska z ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, opiekun – Renata Gierszon,
Mateusz Kotowicz z Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie, opiekun – Małgorzata Klimczak

Sponsorami nagród byli: Senator RP Józef Zając, Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta Krasnystaw, Urząd Gminy Krasnystaw, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Kancelaria Brokerska PRIMO – Aneta Adamczyk, OSM w Krasnymstawie i Rada Rodziców II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.
Po ogłoszeniu wyników wręczono podziękowania za pracę w jury oraz podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Następnie laureatka I nagrody Anna Śledź wraz z zespołem wykonała utwór „W Weronie” nagrodzony w kategorii poezja śpiewana.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Krasnostawskiego Janusz Szpak, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie II LO im. C. K. Norwida w środowisku lokalnym oraz rolę Patrona Szkoły w kształtowaniu postaw młodzieży. Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki przypomniał wieloletnie tradycje związane z konkursem i związki z norwidologami z całego kraju, a w szczególności z Ośrodka Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Dyrektor szkoły Anna Cichosz zaznaczyła, że konkurs ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy zmieniająca się formuła – w tym roku organizatorzy dodali nową kategorię – życie i twórczość C. K. Norwida. Pani Cichosz przywołała cytat z wiersza „Italiam, Italiam” będący mottem uroczystości: „Za wspomnieniem - płyń spomnieniem ...” i przypomniała uczestników konkursu, którzy przez tak wiele lat przyjeżdżają z całej Polski do II LO w Krasnymstawie, aby wcielać w życie ideały poety.
Ewa Magdziarz