W poprzednich latach organizowaliśmy konkurs o zasięgu wojewódzkim. Odbyły się jego cztery edycje. W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy rozszerzyć zasięg imprezy. Do udziału zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, zwłaszcza że pojawił się nowy pomysł: przygotowanie dla młodzieży sesji popularnonaukowej "Norwid a konteksty". Przyznać trzeba, że nie obyło się bez kłopotów, ale udało się doprowadzić rzecz do końca i 3 oraz 4 kwietnia mogliśmy powitać w naszych progach gości z różnych stron kraju.

W sobotę 3 kwietnia rozpoczęliśmy imprezę sesję popularnonaukową. Zajęcia warsztatowe, odbywające się równolegle w dwóch dwudziestokilkuosobowych grupach, prowadzili pracownicy naukowi wyższych uczelni, mgr Tomasz Korpysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr Marek Stanisz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, któremu towarzyszyła żona, pani Elżbieta Stanisz, wzbogacająca zajęcia skrzypcowym wykonaniem utworów romantycznych. Mieliśmy także możliwość wysłuchania wykładu prof. dra hab. Józefa Ferta z Zakładu Badań nad Twórczością Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rzecz dotyczyła Norwidowskich inspiracji. Tematyka sesji była bezpośrednio powiązana z zagadnieniem, które opracowywali uczestnicy kategorii literackiej konkursu. Okazało się, że o Norwidzie można mówić z wielkim zapałem. Dla niektórych uczestników warsztatów była to pierwsza próba wnikliwej interpretacji tak skomplikowanych tekstów. Zaskoczeniem dla nich był fakt, iż tyle można wyczytać z krótkiego wiersza.

Tak wyglądało sobotnie przedpołudnie, natomiast po obiedzie młodzi miłośnicy twórczości Norwida i ich opiekunowie zwiedzili perełkę renesansowej architektury, czyli zamojskie Stare Miasto. Może pogoda nam nie sprzyjała, było bardzo zimno, ale humory dopisywały.

A po kolacji uczestnicy konkursu spotkali się z uczniami naszej szkoły na warsztatach teatralnych "Nasz Norwid". Celem zajęć było poznanie się młodzieży i wspólna praca nad głosową interpretacją wierszy C. K. Norwida. W trakcie zajęć niezwykle cennych uwag udzielał młodym recytatorom pan Tomasz Korpysz. Dowiedzieliśmy się między innymi, na czym polegają różnice pomiędzy współczesną a romantyczną interpunkcją. Wydawałoby się, że to drobiazg, a jednak czasem przecinek czy znak zapytania stanowi klucz do właściwego odczytania tekstu. Efektem wspólnej pracy była część artystyczna zaprezentowana następnego dnia. Recytację wierszy połączono ze śpiewem i muzyką instrumentalną. W czasie występu dała o sobie znać trema, ale artyści wstydzić się nie musieli. Część artystyczną wzbogacił swoim występem kwartet jazzowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie.

Kolejny dzień miał charakter bardziej oficjalny. O godzinie 9 00 spotkaliśmy się na mszy św. w kościele Trójcy Przenajświętszej, zaś o 10 30 odbył się finał konkursu. Wagi wydarzeniu niewątpliwie dodała obecność wielu dostojnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, władz powiatowych, miejskich, dyrektorzy instytucji, szkół i placówek kulturalno-oświatowych z terenu powiatu oraz przedstawiciele mediów.

Wysłuchaliśmy wykładu mgr Tomasza Korpysza na temat: "Sztukmistrz Norwid", po czym przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu w kategorii literackiej i plastycznej.

W kategorii literackiej wyniki były następujące:

I miejsce - Małgorzata Piasecka z III LO w Kielcach

oraz Tomasz Jach z III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie,

II miejsce - Joanna Duńko z I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

oraz Krzysztof Kurek z II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie,

III miejsce - Anna Maria Pawlak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie,

wyróżnienie - Agata Piecuch z I LO w Brzozowie,

wyróżnienie - Edyta Sawicka z I LO w Łukowie,

wyróżnienie - Magdalena Habela z Zespołu Szkół w Częstochowie.

Zaś wyniki kategorii plastycznej są następujące:

I miejsce - Małgorzata Dąbrowska z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

II miejsce - Magdalena Bażydło z XIV LO w Szczecinie

III miejsce - Karolina Głusiec z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie

wyróżnienie - Katarzyna Piechota z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

wyróżnienie - Małgorzata Ortyl z II LO w Mielcu

wyróżnienie - Maria Janiszewska z I LO w Sanoku

wyróżnienie - Weronika Pastuszak z II LO w Krasnymstawie.

Poza dyplomami laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Urząd Miasta Krasnegostawu, Urząd Gminy Krasnystaw, PZU S.A. Inspektorat w Krasnymstawie, Posła na Sejm p. Tadeusza Badacha, Posła na Sejm p. Henryka Lewczuka, Posła na Sejm p. Ryszarda Stanibułę, Posła na Sejm p. Jana Byrę, ks. prałata Piotra Kimaka, ks. dziekana Ryszarda Winiarskiego, Zarząd Stowarzyszenia Kupców Krasnostawskich.

Mamy nadzieję, że goście dobrze się bawili. Mogliśmy wspólnie wzbogacić wiedzę, wymienić opinie i doświadczenia. Teraz pozostały jedynie wspomnienia, ale już za rok kolejna edycja konkursu. Zapraszamy!

Anna Sysa